IArgumentProvider.GetArgument(Int32) Yöntem

Tanım

sınırların dışındaysa index atarak konumundaki bağımsız değişkenini indexdöndürür. Bu API yalnızca dahili kullanım içindir.

public:
 System::Linq::Expressions::Expression ^ GetArgument(int index);
public System.Linq.Expressions.Expression GetArgument (int index);
abstract member GetArgument : int -> System.Linq.Expressions.Expression
Public Function GetArgument (index As Integer) As Expression

Parametreler

index
Int32

Bağımsız değişkenin dizini.

Döndürülenler

Dizindeki bağımsız değişken.

Açıklamalar

Bu API'i kullanmamalısınız. Yalnızca derleme yeniden düzenlemesi nedeniyle geneldir ve performans iyileştirmeleri için dahili olarak kullanılır.

Şunlara uygulanır