MemberListBinding.Update(IEnumerable<ElementInit>) Yöntem

Tanım

Bunun gibi, ancak sağlanan alt öğeleri kullanarak yeni bir ifade oluşturur. Tüm alt öğeler aynıysa bu ifadeyi döndürür.

public:
 System::Linq::Expressions::MemberListBinding ^ Update(System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Linq::Expressions::ElementInit ^> ^ initializers);
public System.Linq.Expressions.MemberListBinding Update (System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Linq.Expressions.ElementInit> initializers);
member this.Update : seq<System.Linq.Expressions.ElementInit> -> System.Linq.Expressions.MemberListBinding
Public Function Update (initializers As IEnumerable(Of ElementInit)) As MemberListBinding

Parametreler

initializers
IEnumerable<ElementInit>

Sonucun Initializers özelliği.

Döndürülenler

MemberListBinding

Hiçbir alt öğe değiştirilmediyse bu ifade veya güncelleştirilmiş alt öğeleri içeren bir ifade.

Şunlara uygulanır