MemberMemberBinding.Bindings Özellik

Tanım

Bir üyenin üyelerini başlatmayı açıklayan bağlamaları alır.

public:
 property System::Collections::ObjectModel::ReadOnlyCollection<System::Linq::Expressions::MemberBinding ^> ^ Bindings { System::Collections::ObjectModel::ReadOnlyCollection<System::Linq::Expressions::MemberBinding ^> ^ get(); };
public System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection<System.Linq.Expressions.MemberBinding> Bindings { get; }
member this.Bindings : System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection<System.Linq.Expressions.MemberBinding>
Public ReadOnly Property Bindings As ReadOnlyCollection(Of MemberBinding)

Özellik Değeri

ReadOnlyCollection<T> Üyenin üyelerini MemberBinding başlatmayı açıklayan nesnelerden biri.

Şunlara uygulanır