ObjectDisposedException.Message Özellik

Tanım

Hatayı açıklayan iletiyi alır.

public:
 virtual property System::String ^ Message { System::String ^ get(); };
public override string Message { get; }
member this.Message : string
Public Overrides ReadOnly Property Message As String

Özellik Değeri

String

Hatayı açıklayan bir dize.

Açıklamalar

ObjectName özelliği değilsenull, ileti nesnenin adını içerir.

Bu özellik geçersiz kılar Exception.Message.

Şunlara uygulanır