IEnumSTATDATA.Reset Yöntem

Tanım

Numaralandırma dizisini en başa sıfırlar.

public:
 int Reset();
public int Reset ();
abstract member Reset : unit -> int
Public Function Reset () As Integer

Döndürülenler

Int32

değerine S_OKsahip bir HRESULT.

Açıklamalar

Daha fazla bilgi için bkz . IEnumSTATDATA::Reset yöntemi.

Şunlara uygulanır