PreserveSigAttribute Oluşturucu

Tanım

PreserveSigAttribute sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

public:
 PreserveSigAttribute();
public PreserveSigAttribute ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır