Aracılığıyla paylaş


CodeAccessPermission.Equals(Object) Yöntem

Tanım

Belirtilen CodeAccessPermission nesnenin geçerli CodeAccessPermissionöğesine eşit olup olmadığını belirler.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametreler

obj
Object

Geçerli CodeAccessPermissionCodeAccessPermissionile karşılaştıracak nesne.

Döndürülenler

true belirtilen CodeAccessPermission nesne geçerli CodeAccessPermissionnesneye eşitse; değilse, false.

Öznitelikler

Açıklamalar

Daha fazla bilgi için bkz. Equals.

Şunlara uygulanır