Aracılığıyla paylaş


CodeAccessPermission.GetHashCode Yöntem

Tanım

Karma algoritmalarda ve karma tablo gibi veri yapılarında kullanıma uygun nesne için CodeAccessPermission bir karma kodu alır.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Döndürülenler

Geçerli CodeAccessPermission nesne için karma kod.

Öznitelikler

Açıklamalar

Aynı iznin iki örneğinin karma kodu farklı olabilir, bu nedenle iki CodeAccessPermission nesneyi karşılaştırmak için bir karma kodu kullanılmamalıdır.

Şunlara uygulanır