ECCurve.NamedCurves.brainpoolP192t1 Özellik

Tanım

Curve adlı bir brainpoolP192t1 alır.

public:
 static property System::Security::Cryptography::ECCurve brainpoolP192t1 { System::Security::Cryptography::ECCurve get(); };
public static System.Security.Cryptography.ECCurve brainpoolP192t1 { get; }
member this.brainpoolP192t1 : System.Security.Cryptography.ECCurve
Public Shared ReadOnly Property brainpoolP192t1 As ECCurve

Özellik Değeri

ECCurve

Curve adlı bir brainpoolP192t1.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.