Aracılığıyla paylaş


SecurityPermission.Intersect(IPermission) Yöntem

Tanım

Geçerli iznin ve belirtilen iznin kesişimi olan bir izin oluşturur ve döndürür.

public:
 override System::Security::IPermission ^ Intersect(System::Security::IPermission ^ target);
public override System.Security.IPermission Intersect (System.Security.IPermission target);
override this.Intersect : System.Security.IPermission -> System.Security.IPermission
Public Overrides Function Intersect (target As IPermission) As IPermission

Parametreler

target
IPermission

Geçerli izinle kesişmek için bir izin. Geçerli izinle aynı türde olmalıdır.

Döndürülenler

Geçerli iznin ve belirtilen iznin kesişimini temsil eden yeni bir izin nesnesi. Bu yeni izin, null kesişim boşsa olur.

Özel durumlar

target parametresi geçerli null izinle aynı türde değil ve değil.

Açıklamalar

İki iznin kesişimi, ikisinin de ortak olarak açıkladıkları durumu açıklayan bir izindir. Yalnızca her iki özgün izni de geçen bir talep kesişimi geçer.

Şunlara uygulanır