Aracılığıyla paylaş


SecurityPermission.ToXml Yöntem

Tanım

İznin ve geçerli durumunun XML kodlamasını oluşturur.

public:
 override System::Security::SecurityElement ^ ToXml();
public override System.Security.SecurityElement ToXml ();
override this.ToXml : unit -> System.Security.SecurityElement
Public Overrides Function ToXml () As SecurityElement

Döndürülenler

Durum bilgileri dahil olmak üzere iznin XML kodlaması.

Şunlara uygulanır