SerializableAttribute Oluşturucu

Tanım

SerializableAttribute sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

public:
 SerializableAttribute();
public SerializableAttribute ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır