Aracılığıyla paylaş


MetadataName Sınıf

Tanım

Meta veri adı oluşturmak için bazı yaygın meta veri ad türü çiftleri ve yardımcı yöntem içerir.

public static class MetadataName
type MetadataName = class
Public Class MetadataName
Devralma
MetadataName

Özellikler

ReasonPhrase

Meta veriler, kiranın başarısız olma nedenini belirtmek için başarısız bir kira alımına konur.

RetryAfter

Meta veriler, kira alma işleminin ne zaman yeniden deneneceğini belirtmek için başarısız bir kira alımına konur. Örneğin, kiraları düzenli aralıklarla yenileyen kullanılır TokenBucketRateLimiter .

Yöntemler

Create<T>(String)

Kesin olarak belirlenmiş bir meta veri adı oluşturun.

Şunlara uygulanır