Transaction.Current Özellik

Tanım

Ortam işlemini alır veya ayarlar.

public:
 static property System::Transactions::Transaction ^ Current { System::Transactions::Transaction ^ get(); void set(System::Transactions::Transaction ^ value); };
public static System.Transactions.Transaction? Current { get; set; }
public static System.Transactions.Transaction Current { get; set; }
static member Current : System.Transactions.Transaction with get, set
Public Shared Property Current As Transaction

Özellik Değeri

Transaction

Transaction Geçerli işlemi açıklayan bir.

Açıklamalar

Ortam işlemleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen İşlem Kapsamı Kullanarak Örtük İşlem Uygulama konusunun "TransactionScopeOption kullanarak işlem akışını yönetme" bölümüne bakın.

Bu özelliği kullanarak ortam işlemini ayarlayabilmenize rağmen, mümkün olduğunda ortam işlemini işlemek için nesnesini kullanmanız TransactionScope gerekir.

Bu özellik iş parçacığı statiktir. bir içinde TransactionScopeInvalidOperationException bu özelliği kullanarak ortam işlemini değiştirirseniz çağrıldığında Dispose oluşturulur ve önceki ortam işlem değeri geri yüklenir.

Şunlara uygulanır