Aracılığıyla paylaş


ExceptionResult(Exception, Boolean) Oluşturucu

Tanım

ExceptionResult sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

public ExceptionResult (Exception exception, bool includeErrorDetail);
new System.Web.Http.ExceptionResult : Exception * bool -> System.Web.Http.ExceptionResult
Public Sub New (exception As Exception, includeErrorDetail As Boolean)

Parametreler

exception
Exception

Hataya dahil etmek için özel durum.

includeErrorDetail
Boolean

true hatanın özel durum iletileri içermesi gerekiyorsa; aksi takdirde , false.

Şunlara uygulanır