System.Web.UI.MobileControls.Adapters Ad Alanı

Yeni işaretleme standartları veya belirli tarayıcılar ve mobil cihazlar için varsayılan HTML, CHTML veya WML işaretlemesini ya da davranışını değiştirmek üzere bir mobil denetimin yaşam döngüsü aşamalarını geçersiz kılmak için kullanabileceğiniz sınıfları içerir. Bu ad alanında API'ler kullanımdan kaldırıldı. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için www.asp.net/mobile Web sitesine bakın.

Sınıflar

ChtmlCalendarAdapter

cHTML bağdaştırıcı kümesi için bir Calendar bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

ChtmlCommandAdapter

cHTML bağdaştırıcı kümesi için komut bağdaştırıcısı sınıfını sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

ChtmlFormAdapter

cHTML bağdaştırıcı kümesi için form bağdaştırıcısı sınıfını (diğer bir ifadeyle denetimin Form bağdaştırıcısı) sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

ChtmlImageAdapter

cHTML bağdaştırıcı kümesi için bir görüntü bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

ChtmlLinkAdapter

cHTML bağdaştırıcı kümesi için bir bağlantı bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

ChtmlMobileTextWriter

cHTML bağdaştırıcı kümesi tarafından hedeflenen cihazlar için metin yazıcı işlevselliği sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

ChtmlPageAdapter

cHTML bağdaştırıcı kümesi için bir sayfa bağdaştırıcısı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

ChtmlPhoneCallAdapter

cHTML bağdaştırıcı kümesi için bir çağrı bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

ChtmlSelectionListAdapter

cHTML bağdaştırıcı kümesi için bir seçim listesi bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

ChtmlTextBoxAdapter

cHTML bağdaştırıcı kümesi için bir metin kutusu bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

ControlAdapter

Sınıfın ControlAdapter kendisi soyut ve örneği oluşturulamaz. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlCalendarAdapter

HTML bağdaştırıcı kümesi için bir takvim bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlCommandAdapter

HTML bağdaştırıcı kümesi için bir komut bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlControlAdapter

HTML bağdaştırıcı kümesi için denetim bağdaştırıcısı temel sınıfını sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlFormAdapter

HTML bağdaştırıcı kümesi için form bağdaştırıcısı sınıfını (diğer bir ifadeyle Form, için bağdaştırıcıyı) sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlImageAdapter

HTML bağdaştırıcı kümesi için bir görüntü bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlLabelAdapter

HTML bağdaştırıcı kümesi için bir etiket bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlLinkAdapter

HTML bağdaştırıcı kümesi için bir bağlantı bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlListAdapter

HTML bağdaştırıcı kümesi için bir liste bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlLiteralTextAdapter

HTML bağdaştırıcısı kümesi için bir değişmez metin bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlMobileTextWriter

HTML bağdaştırıcı kümesi tarafından hedeflenen cihazlar için metin yazıcı işlevselliği sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlObjectListAdapter

HTML bağdaştırıcı kümesi için bir nesne listesi bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlPageAdapter

HTML bağdaştırıcısı kümesi için bir sayfa bağdaştırıcısı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlPanelAdapter

HTML bağdaştırıcı kümesi için bir panel bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlPhoneCallAdapter

HTML bağdaştırıcı kümesi için bir telefon çağrısı bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlSelectionListAdapter

HTML bağdaştırıcı kümesi için bir seçim listesi bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlTextBoxAdapter

HTML bağdaştırıcı kümesi için bir metin kutusu bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlTextViewAdapter

HTML bağdaştırıcı kümesi için bir metin görünümü bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlValidationSummaryAdapter

HTML bağdaştırıcı kümesi için bir doğrulama özeti bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

HtmlValidatorAdapter

HTML bağdaştırıcı kümesi için bir doğrulayıcı bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

MobileTextWriter

Mobil denetimler ASP.NET işlemek için kullanılan tüm TextWriter nesneler için temel sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

MultiPartWriter

sınıfı için MobileTextWriter temel sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

SR

Otomatik olarak oluşturulan bir kaynak sınıfını temsil eder. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

UpWmlMobileTextWriter

Openwave'in UP tarayıcısı için özel olarak tasarlanmış WML cihaz bağdaştırıcısı kümesi için mobil metin yazıcı bağdaştırıcı sınıfını sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

UpWmlPageAdapter

Openwave'in UP tarayıcısı için özel olarak tasarlanmış WML cihaz bağdaştırıcısı kümesi için sayfa bağdaştırıcısı sınıfını sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlCalendarAdapter

WML cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir takvim bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlCommandAdapter

Kablosuz İşaretlemeyi Dili (WML) cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir komut bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlControlAdapter

Kablosuz İşaretlemeyi Dili (WML) cihaz bağdaştırıcı kümesi için denetim bağdaştırıcısı temel sınıfını sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlFormAdapter

Form Kablosuz İşaretlemeyi Dili (WML) cihaz bağdaştırıcı kümesi için bağdaştırıcıyı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlImageAdapter

Kablosuz İşaretlemeyi Dili (WML) cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir görüntü bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlLabelAdapter

WML cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir etiket bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlLinkAdapter

Kablosuz İşaretlemeyi Dili (WML) cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir Link bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlListAdapter

Kablosuz İşaretlemeyi Dili (WML) cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir List bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlLiteralTextAdapter

Kablosuz İşaretlemeyi Dili (WML) cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir LiteralText bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlMobileTextWriter

WML cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir mobil metin yazıcı bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlMobileTextWriter.WmlFormat

Yazı tipi biçimi özniteliklerini depolar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlMobileTextWriter.WmlLayout

için WmlMobileTextWriterkaydırma ve hizalama bilgilerini içerir. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlObjectListAdapter

Kablosuz İşaretlemeyi Dili (WML) cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir nesne listesi bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlPageAdapter

Kablosuz İşaretlemeyi Dili (WML) cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir MobilePage bağdaştırıcı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlPanelAdapter

WML cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir Panel bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlPhoneCallAdapter

Kablosuz İşaretlemeyi Dili (WML) cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir telefon arama bağdaştırıcısı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlSelectionListAdapter

WML cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir SelectionList bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlTextBoxAdapter

WML cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir TextBox bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlTextViewAdapter

Kablosuz İşaretlemeyi Dili (WML) cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir TextView bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlValidationSummaryAdapter

Kablosuz İşaretlemeyi Dili (WML) cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir ValidationSummary bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

WmlValidatorAdapter

Kablosuz İşaretlendirici Dili (WML) cihaz bağdaştırıcı kümesi için bir doğrulayıcı bağdaştırıcı sınıfı sağlar. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

Numaralandırmalar

WmlPostFieldType

Post alanının nasıl işlendiğini belirtir. Bu sınıf devralınamaz. ASP.NET mobil uygulama geliştirme hakkında bilgi için bkz. ASP.NET ile Mobile Apps & Siteleri.

Açıklamalar

ControlAdaptersınıfı doğrudan veya dolaylı olarak bu ad alanında bulunan ve gibi HtmlControlAdapter diğer tüm bağdaştırıcı sınıflarının yanı sıra HtmlPageAdapter, ChtmlPageAdapterve WmlPageAdaptertarafından devralınır.WmlControlAdapter

Ayrıca bkz.