PersistenceModeAttribute.Attribute Alan

Tanım

Özelliğin veya olayın sunucu denetiminin açılış etiketinde bir öznitelik olarak kalıcı olduğunu belirtir. Bu alan salt okunur durumdadır.

public: static initonly System::Web::UI::PersistenceModeAttribute ^ Attribute;
public static readonly System.Web.UI.PersistenceModeAttribute Attribute;
 staticval mutable Attribute : System.Web.UI.PersistenceModeAttribute
Public Shared ReadOnly Attribute As PersistenceModeAttribute 

Alan Değeri

PersistenceModeAttribute

Şunlara uygulanır