PersistenceModeAttribute.EncodedInnerDefaultProperty Alan

Tanım

Bir özelliğin HTML ile kodlandığını ve ASP.NET sunucu denetiminin tek iç içeriği olarak kalıcı olduğunu belirtir. Bu alan salt okunur durumdadır.

public: static initonly System::Web::UI::PersistenceModeAttribute ^ EncodedInnerDefaultProperty;
public static readonly System.Web.UI.PersistenceModeAttribute EncodedInnerDefaultProperty;
 staticval mutable EncodedInnerDefaultProperty : System.Web.UI.PersistenceModeAttribute
Public Shared ReadOnly EncodedInnerDefaultProperty As PersistenceModeAttribute 

Alan Değeri

PersistenceModeAttribute

Şunlara uygulanır