PersistenceModeAttribute.InnerProperty Alan

Tanım

özelliğinin, sunucu denetiminin açma ve kapatma etiketleri içinde iç içe etiket olarak kalıcı olduğunu belirtir. Bu alan salt okunur durumdadır.

public: static initonly System::Web::UI::PersistenceModeAttribute ^ InnerProperty;
public static readonly System.Web.UI.PersistenceModeAttribute InnerProperty;
 staticval mutable InnerProperty : System.Web.UI.PersistenceModeAttribute
Public Shared ReadOnly InnerProperty As PersistenceModeAttribute 

Alan Değeri

PersistenceModeAttribute

Şunlara uygulanır