RibbonGroupDataAutomationPeer.GetClassNameCore Yöntem

Tanım

Bu RibbonGroupDataAutomationPeerile ilişkili öğesinin sınıf adını RibbonGroup alır. Bu yöntem tarafından GetClassName()çağrılır.

protected:
 override System::String ^ GetClassNameCore();
protected override string GetClassNameCore ();
override this.GetClassNameCore : unit -> string
Protected Overrides Function GetClassNameCore () As String

Döndürülenler

String

Bu RibbonGroupDataAutomationPeerile ilişkili öğesinin RibbonGroup sınıf adı.

Şunlara uygulanır