BooleanAnimationBase.TargetPropertyType Özellik

Tanım

Bu animasyonun oluşturduğu değerin türünü alır.

public:
 property Type ^ TargetPropertyType { Type ^ get(); };
public override sealed Type TargetPropertyType { get; }
member this.TargetPropertyType : Type
Public Overrides NotOverridable ReadOnly Property TargetPropertyType As Type

Özellik Değeri

Type

Bu animasyon tarafından üretilen değerin türü.

Şunlara uygulanır