Point3DKeyFrame.InterpolateValue(Point3D, Double) Yöntem

Tanım

Sağlanan ilerleme artışında belirli bir anahtar çerçevesinin ilişkilendirilmiş değerini döndürür.

public:
 System::Windows::Media::Media3D::Point3D InterpolateValue(System::Windows::Media::Media3D::Point3D baseValue, double keyFrameProgress);
public System.Windows.Media.Media3D.Point3D InterpolateValue (System.Windows.Media.Media3D.Point3D baseValue, double keyFrameProgress);
member this.InterpolateValue : System.Windows.Media.Media3D.Point3D * double -> System.Windows.Media.Media3D.Point3D
Public Function InterpolateValue (baseValue As Point3D, keyFrameProgress As Double) As Point3D

Parametreler

baseValue
Point3D

Animasyon eklemek için değer.

keyFrameProgress
Double

Bu anahtar çerçeve için geçen süre yüzdesini belirten 0,0 ile 1,0 (dahil) arasında bir değer.

Döndürülenler

Point3D

Belirtilen temel değeri ve ilerlemeyi göz önünde bulundurarak bu anahtar çerçevesinin çıkış değeri.

Özel durumlar

0.0 ile 1.0 (dahil) arasında değilse keyFrameProgress gerçekleşir.

Açıklamalar

Temel değer genellikle animasyonlu özelliğin veya Value önceki anahtar çerçevenin ilk değeridir.

Çoğu uygulama 0,0 olduğunda keyFrameProgress değerini baseValue döndürür.

Şunlara uygulanır