dotnet sln

Bu makale şunlar için geçerlidir: ✔️ .NET Core 3.1 SDK ve sonraki sürümler

Name

dotnet sln - .NET çözüm dosyasındaki projeleri listeler veya değiştirir.

Özet

dotnet sln [<SOLUTION_FILE>] [command]

dotnet sln [command] -h|--help

Açıklama

dotnet sln komutu, çözüm dosyasındaki projeleri listelemek ve değiştirmek için kullanışlı bir yol sağlar.

Çözüm dosyası oluşturma

komutunu kullanmak dotnet sln için çözüm dosyasının zaten mevcut olması gerekir. Oluşturmanız gerekiyorsa şablon adıyla slndotnet new komutunu kullanın.

Aşağıdaki örnek, geçerli klasörde klasörle aynı ada sahip bir .sln dosyası oluşturur:

dotnet new sln

Aşağıdaki örnek, geçerli klasörde belirtilen dosya adıyla bir .sln dosyası oluşturur:

dotnet new sln --name MySolution

Aşağıdaki örnek, belirtilen klasörde klasörle aynı ada sahip bir .sln dosyası oluşturur:

dotnet new sln --output MySolution

Bağımsız değişkenler

 • SOLUTION_FILE

  Kullanılacak çözüm dosyası. Bu bağımsız değişken atlanırsa, komut geçerli dizinde bir tane arar. Hiçbir çözüm dosyası veya birden çok çözüm dosyası bulursa, komut başarısız olur.

Seçenekler

 • -?|-h|--help

  komutunun nasıl kullanılacağına ilişkin bir açıklama yazdırır.

Komutlar

list

Çözüm dosyasındaki tüm projeleri listeler.

Özet

dotnet sln list [-h|--help]

Bağımsız değişkenler

 • SOLUTION_FILE

  Kullanılacak çözüm dosyası. Bu bağımsız değişken atlanırsa, komut geçerli dizinde bir tane arar. Hiçbir çözüm dosyası veya birden çok çözüm dosyası bulursa, komut başarısız olur.

Seçenekler

 • -?|-h|--help

  komutunun nasıl kullanılacağına ilişkin bir açıklama yazdırır.

add

Çözüm dosyasına bir veya daha fazla proje ekler.

Özet

dotnet sln [<SOLUTION_FILE>] add [--in-root] [-s|--solution-folder <PATH>] <PROJECT_PATH> [<PROJECT_PATH>...]
dotnet sln add [-h|--help]

Bağımsız değişkenler

 • SOLUTION_FILE

  Kullanılacak çözüm dosyası. Belirtilmemişse, komut geçerli dizinde bir tane arar ve birden çok çözüm dosyası varsa başarısız olur.

 • PROJECT_PATH

  Çözüme eklenecek projenin veya projelerin yolu. Unix/Linux kabuk globbing desen genişletmeleri komutuyla dotnet sln doğru şekilde işlenir.

  PROJECT_PATH Proje klasörünü içeren klasörler içeriyorsa, çözüm klasörleri oluşturmak için yolun bu bölümü kullanılır. Örneğin, aşağıdaki komutlar çözüm klasöründe folder1/folder2ile myapp bir çözüm oluşturur:

  dotnet new sln
  dotnet new console --output folder1/folder2/myapp
  dotnet sln add folder1/folder2/myapp
  

  veya -s|--solution-folder <PATH> seçeneğini kullanarak --in-root bu varsayılan davranışı geçersiz kılabilirsiniz.

Seçenekler

 • -?|-h|--help

  komutunun nasıl kullanılacağına ilişkin bir açıklama yazdırır.

 • --in-root

  Projeleri çözüm klasörü oluşturmak yerine çözümün köküne yerleştirir. ile -s|--solution-folderkullanılamaz.

 • -s|--solution-folder <PATH>

  Projelerin ekleneceği hedef çözüm klasörü yolu. ile --in-rootkullanılamaz.

remove

Çözüm dosyasından bir projeyi veya birden çok projeyi kaldırır.

Özet

dotnet sln [<SOLUTION_FILE>] remove <PROJECT_PATH> [<PROJECT_PATH>...]
dotnet sln [<SOLUTION_FILE>] remove [-h|--help]

Bağımsız değişkenler

 • SOLUTION_FILE

  Kullanılacak çözüm dosyası. Belirtilmemişse, komut geçerli dizinde bir tane arar ve birden çok çözüm dosyası varsa başarısız olur.

 • PROJECT_PATH

  Çözümden kaldırılacak projenin veya projelerin yolu. Unix/Linux kabuk globbing desen genişletmeleri komutuyla dotnet sln doğru şekilde işlenir.

Seçenekler

 • -?|-h|--help

  komutunun nasıl kullanılacağına ilişkin bir açıklama yazdırır.

Örnekler

 • Çözümdeki projeleri listeleme:

  dotnet sln todo.sln list
  
 • Çözüme C# projesi ekleme:

  dotnet sln add todo-app/todo-app.csproj
  
 • Çözümden C# projesini kaldırma:

  dotnet sln remove todo-app/todo-app.csproj
  
 • Çözümün köküne birden çok C# projesi ekleyin:

  dotnet sln todo.sln add todo-app/todo-app.csproj back-end/back-end.csproj --in-root
  
 • Bir çözüme birden çok C# projesi ekleyin:

  dotnet sln todo.sln add todo-app/todo-app.csproj back-end/back-end.csproj
  
 • Bir çözümden birden çok C# projesini kaldırma:

  dotnet sln todo.sln remove todo-app/todo-app.csproj back-end/back-end.csproj
  
 • Globbing deseni kullanarak bir çözüme birden çok C# projesi ekleme (yalnızca Unix/Linux):

  dotnet sln todo.sln add **/*.csproj
  
 • Globing deseni kullanarak bir çözüme birden çok C# projesi ekleyin (yalnızca Windows PowerShell):

  dotnet sln todo.sln add (ls -r **/*.csproj)
  
 • Globbing deseni kullanarak birden çok C# projesini çözümden kaldırın (yalnızca Unix/Linux):

  dotnet sln todo.sln remove **/*.csproj
  
 • Globbing deseni kullanarak birden çok C# projesini çözümden kaldırın (yalnızca Windows PowerShell):

  dotnet sln todo.sln remove (ls -r **/*.csproj)
  
 • Bir çözüm, bir konsol uygulaması ve iki sınıf kitaplığı oluşturun. Projeleri çözüme ekleyin ve sınıf kitaplıklarını bir çözüm klasöründe düzenlemek için seçeneğini dotnet sln kullanın--solution-folder.

  dotnet new sln -n mysolution
  dotnet new console -o myapp
  dotnet new classlib -o mylib1
  dotnet new classlib -o mylib2
  dotnet sln mysolution.sln add myapp\myapp.csproj
  dotnet sln mysolution.sln add mylib1\mylib1.csproj --solution-folder mylibs
  dotnet sln mysolution.sln add mylib2\mylib2.csproj --solution-folder mylibs
  

  Aşağıdaki ekran görüntüsünde Visual Studio 2019 Çözüm Gezgini sonucu gösterilmektedir:

  Çözüm Gezgini çözüm klasörüne gruplandırılmış sınıf kitaplığı projelerini gösterir.

Ayrıca bkz.