C# dili başvurusu

Dil başvurusu, yeni başlayanlar ve deneyimli C# ve .NET geliştiricileri için C# söz dizimi ve deyimlerine resmi olmayan bir başvuru sağlar.