add (C# Başvurusu)

bağlamsal add anahtar sözcüğü, istemci kodu olayınıza abone olduğunda çağrılan özel bir olay erişimcisini tanımlamak için kullanılır. Özel add erişimci tedarik ediyorsanız, bir kaldırma aksesuarı da sağlamanız gerekir.

Örnek

Aşağıdaki örnekte özel add erişimcileri olan ve kaldıran bir olay gösterilmektedir. Tam örnek için bkz. Arabirim olaylarını uygulama.

class Events : IDrawingObject
{
  event EventHandler PreDrawEvent;

  event EventHandler IDrawingObject.OnDraw
  {
    add => PreDrawEvent += value;
    remove => PreDrawEvent -= value;
  }
}

Genellikle kendi özel olay erişimcilerinizi sağlamanız gerekmez. Bir olay bildirdiğinizde derleyici tarafından otomatik olarak oluşturulan erişimciler çoğu senaryo için yeterlidir.

Ayrıca bkz.