descending (C# Başvurusu)

Bağlamsal descending anahtar sözcük, sorgu ifadelerindeki orderby yan tümcesinde , sıralama düzeninin en büyükten en küçüğe olduğunu belirtmek için kullanılır.

Örnek

Aşağıdaki örnekte, bir orderby yan tümcesinde kullanımı descending gösterilmektedir.

IEnumerable<string> sortDescendingQuery =
    from vegetable in vegetables
    orderby vegetable descending
    select vegetable;

Ayrıca bkz.