new constraint (C# Başvurusu)

kısıtlaması, new genel bir sınıf veya yöntem bildirimindeki tür bağımsız değişkeninin ortak parametresiz oluşturucuya sahip olması gerektiğini belirtir. Kısıtlamayı new kullanmak için tür soyut olamaz.

new Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, genel bir sınıf türün yeni örneklerini oluşturduğunda tür parametresine kısıtlamayı uygulayın:

class ItemFactory<T> where T : new()
{
  public T GetNewItem()
  {
    return new T();
  }
}

Kısıtlamayı new() diğer kısıtlamalarla kullandığınızda, en son belirtilmelidir:

public class ItemFactory2<T>
  where T : IComparable, new()
{ }

Daha fazla bilgi için bkz. Tür Parametrelerindeki Kısıtlamalar.

Bir türün new veya üye bildirimi değiştiricisininbir örneğini oluşturmak için anahtar sözcüğünü de kullanabilirsiniz.

C# dili belirtimi

Daha fazla bilgi için C# dil belirtimininTür parametresi kısıtlamaları bölümüne bakın.

Ayrıca bkz.