params (C# Başvurusu)

anahtar sözcüğünü params kullanarak değişken sayıda bağımsız değişken alan bir yöntem parametresi belirtebilirsiniz. Parametre türü tek boyutlu bir dizi olmalıdır.

Yöntem bildiriminde anahtar sözcüğünden params sonra ek parametreye izin verilmez ve yöntem bildiriminde yalnızca params bir anahtar sözcük kullanılabilir.

Parametrenin bildirilen türü params tek boyutlu bir dizi değilse, derleyici hatası CS0225 oluşur.

Parametresi olan params bir yöntemi çağırdığınızda şunları geçirebilirsiniz:

 • Dizi öğelerinin türüne ait bağımsız değişkenlerin virgülle ayrılmış listesi.
 • Belirtilen türdeki bağımsız değişkenler dizisi.
 • Bağımsız değişken yok. Bağımsız değişken göndermezseniz, listenin params uzunluğu sıfırdır.

Örnek

Aşağıdaki örnekte bağımsız değişkenlerin bir params parametreye gönderilebileceği çeşitli yollar gösterilmektedir.

public class MyClass
{
  public static void UseParams(params int[] list)
  {
    for (int i = 0; i < list.Length; i++)
    {
      Console.Write(list[i] + " ");
    }
    Console.WriteLine();
  }

  public static void UseParams2(params object[] list)
  {
    for (int i = 0; i < list.Length; i++)
    {
      Console.Write(list[i] + " ");
    }
    Console.WriteLine();
  }

  static void Main()
  {
    // You can send a comma-separated list of arguments of the
    // specified type.
    UseParams(1, 2, 3, 4);
    UseParams2(1, 'a', "test");

    // A params parameter accepts zero or more arguments.
    // The following calling statement displays only a blank line.
    UseParams2();

    // An array argument can be passed, as long as the array
    // type matches the parameter type of the method being called.
    int[] myIntArray = { 5, 6, 7, 8, 9 };
    UseParams(myIntArray);

    object[] myObjArray = { 2, 'b', "test", "again" };
    UseParams2(myObjArray);

    // The following call causes a compiler error because the object
    // array cannot be converted into an integer array.
    //UseParams(myObjArray);

    // The following call does not cause an error, but the entire
    // integer array becomes the first element of the params array.
    UseParams2(myIntArray);
  }
}
/*
Output:
  1 2 3 4
  1 a test

  5 6 7 8 9
  2 b test again
  System.Int32[]
*/

C# dili belirtimi

Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. C# Dil Belirtimi. Dil belirtimi, C# sözdizimi ve kullanımı için kesin bir kaynaktır.

Ayrıca bkz.