kısmi tür (C# Başvurusu)

Kısmi tür tanımları, bir sınıf, yapı, arabirim veya kaydın tanımının birden çok dosyaya bölünmesine olanak sağlar.

Dosya1.cs dosyasında:

namespace PC
{
  partial class A
  {
    int num = 0;
    void MethodA() { }
    partial void MethodC();
  }
}

File2.cs dosyasında bildirimi:

namespace PC
{
  partial class A
  {
    void MethodB() { }
    partial void MethodC() { }
  }
}

Açıklamalar

Büyük projelerle veya Windows Forms Designer tarafından sağlanan gibi otomatik olarak oluşturulan kodlarla çalışırken bir sınıfı, yapıyı veya arabirim türünü birkaç dosyaya bölmek yararlı olabilir. Kısmi bir tür kısmi bir yöntem içerebilir. Daha fazla bilgi için bkz . Kısmi Sınıflar ve Yöntemler.

C# dili belirtimi

Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. C# Dil Belirtimi. Dil belirtimi, C# sözdizimi ve kullanımı için kesin bir kaynaktır.

Ayrıca bkz.