public (C# Başvurusu)

anahtar public sözcüğü, tür ve tür üyeleri için bir erişim değiştiricidir. Genel erişim en izinli erişim düzeyidir. Bu örnekte olduğu gibi genel üyelere erişimle ilgili bir kısıtlama yoktur:

class SampleClass
{
  public int x; // No access restrictions.
}

Daha fazla bilgi için bkz. Erişim Değiştiricileri ve Erişilebilirlik Düzeyleri .

Örnek

Aşağıdaki örnekte iki sınıf bildirilir PointTest ve Program. genel üyelerine ve y üyelerine PointTestx doğrudan öğesinden Programerişilir.

class PointTest
{
  public int x;
  public int y;
}

class Program
{
  static void Main()
  {
    var p = new PointTest();
    // Direct access to public members.
    p.x = 10;
    p.y = 15;
    Console.WriteLine($"x = {p.x}, y = {p.y}");
  }
}
// Output: x = 10, y = 15

Erişim düzeyini özel veya korumalı olarak değiştirirseniz public hata iletisini alırsınız:

'PointTest.y' koruma düzeyi nedeniyle erişilemiyor.

C# dili belirtimi

Daha fazla bilgi için bkz. C# Dil Belirtimi'ndebildirilen erişilebilirlik. Dil belirtimi, C# sözdizimi ve kullanımı için kesin bir kaynaktır.

Ayrıca bkz.