set (C# Başvurusu)

anahtar sözcüğü, set özelliğe veya dizin oluşturucu öğesine değer atayan bir özellikte veya dizin oluşturucuda bir erişimci yöntemi tanımlar. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz . Özellikler, Otomatik Uygulanan Özellikler ve Dizin Oluşturucular.

Aşağıdaki örnek, adlı Secondsbir özellik için hem a getset hem de erişimci tanımlar. Özellik değerini yedeklemek için adlı _seconds özel bir alan kullanır.


class TimePeriod
{
   private double _seconds;

   public double Seconds
   {
     get { return _seconds; }
     set { _seconds = value; }
   }
}

Genellikle erişimci, set önceki örnekte olduğu gibi bir değer atayan tek bir deyimden oluşur. Erişimciyi set ifade gövdeli üye olarak uygulayabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, hem hem de getset erişimcilerini ifade gövdeli üyeler olarak uygular.


class TimePeriod
{
  private double _seconds;

  public double Seconds
  {
    get => _seconds;
    set => _seconds = value;
  }
}

Bir özelliğin get ve set erişimcilerinin özel bir yedekleme alanındaki değeri ayarlamak veya almaktan başka bir işlem gerçekleştirmediği basit durumlarda, otomatik uygulanan özellikler için C# derleyicisinin desteğinden yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, otomatik olarak uygulanan bir özellik olarak uygulanır Hours .

class TimePeriod2
{
  public double Hours { get; set; }
}

C# dili belirtimi

Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. C# Dil Belirtimi. Dil belirtimi, C# sözdizimi ve kullanımı için kesin bir kaynaktır.

Ayrıca bkz.