using (C# Başvurusu)

Anahtar sözcüğün using iki ana kullanımı vardır:

  • using deyimi, sonunda bir nesnenin atılacağı bir kapsam tanımlar.
  • using yönergesi, bir ad alanı için bir diğer ad oluşturur veya diğer ad alanında tanımlanan türleri içeri aktarır.

Ayrıca bkz.