ADO.NET’e Genel Bakış

ADO.NET, SQL Server ve XML gibi veri kaynaklarına ve OLE DB ve ODBC aracılığıyla kullanıma sunulan veri kaynaklarına tutarlı erişim sağlar. Veri paylaşımı tüketici uygulamaları bu veri kaynaklarına bağlanmak ve içerdikleri verileri almak, işlemek ve güncelleştirmek için ADO.NET kullanabilir.

ADO.NET, veri erişimini veri işlemeden ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilecek ayrı bileşenlere ayırır. ADO.NET veritabanına bağlanmak, komutları yürütmek ve sonuçları almak için .NET Framework veri sağlayıcılarını içerir. Bu sonuçlar doğrudan işlenir, kullanıcıya geçici bir şekilde sunulmak üzere bir ADO.NET DataSet nesnesine yerleştirilir, birden çok kaynaktan alınan verilerle birleştirilir veya katmanlar arasında geçirilir. Nesnesi, DataSet uygulamanın yerel verilerini yönetmek veya XML'den kaynaklanan verileri yönetmek için bir .NET Framework veri sağlayıcısından bağımsız olarak da kullanılabilir.

ADO.NET sınıfları System.Data.dll içinde bulunur ve System.Xml.dll bulunan XML sınıfları ile tümleştirilir. Veritabanına bağlanan, veritabanından veri alan ve ardından bu verileri konsol penceresinde görüntüleyen örnek kod için bkz. Kod Örnekleri ADO.NET.

ADO.NET, yönetilen kod yazan geliştiricilere, ActiveX Veri Nesneleri (ADO) tarafından yerel bileşen nesne modeli (COM) geliştiricilerine sağlanan işlevlere benzer işlevler sağlar. .NET uygulamalarınızdaki verilere erişmek için ADO değil ADO.NET kullanmanızı öneririz.

ADO.NET, .NET Framework içinde en doğrudan veri erişimi yöntemini sağlar. Uygulamaların temel alınan depolama modeli yerine kavramsal bir modelle çalışmasını sağlayan daha üst düzey bir soyutlama için bkz. entity framework ADO.NET.

Gizlilik Bildirimi: System.Data.dll, System.Data.Design.dll, System.Data.OracleClient.dll, System.Data.SqlXml.dll, System.Data.Linq.dll, System.Data.SqlServerCe.dll ve System.Data.DataSetExtensions.dll bütünleştirilmiş kodları kullanıcının özel verileriyle özel olmayan verileri birbirinden ayırt etmez. Bu derlemeler hiçbir kullanıcının özel verilerini toplamaz, depolamaz veya taşımaz. Ancak, üçüncü taraf uygulamalar bu derlemeleri kullanarak kullanıcının özel verilerini toplayabilir, depolayabilir veya taşıyabilir.

Bu Bölümde

ADO.NET Mimarisi
ADO.NET mimarisine ve bileşenlerine genel bir bakış sağlar.

ADO.NET Teknoloji Seçenekleri ve Yönergeleri
Varlık Veri Platformu'na dahil edilen ürün ve teknolojileri açıklar.

LINQ ve ADO.NET
ADO.NET'da Language-Integrated Sorgu(LINQ) uygulamasını açıklar ve ilgili konulara bağlantılar sağlar.

.NET Framework Veri Sağlayıcıları
.NET Framework veri sağlayıcısının tasarımına ve ADO.NET dahil edilen .NET Framework veri sağlayıcılarına genel bir bakış sağlar.

ADO.NET Veri Kümeleri
Tasarıma ve bileşenlere DataSet genel bir bakış sağlar.

ADO.NET’te Yan Yana Yürütme
ADO.NET sürümleri arasındaki farkları ve bunların yan yana yürütme ve uygulama uyumluluğu üzerindeki etkisini açıklar.

ADO.NET Kod Örnekleri
ADO.NET veri sağlayıcılarını kullanarak verileri alan kod örnekleri sağlar.

ADO.NET’teki Yenilikler
ADO.NET'da yeni olan özellikleri sunar.

ADO.NET Uygulamalarının Güvenliğini Sağlama
ADO.NET kullanırken güvenli kodlama uygulamalarını açıklar.

ADO.NET’te Veri Türü Eşlemeleri
.NET Framework veri türleri ile .NET Framework veri sağlayıcıları arasındaki veri türü eşlemelerini açıklar.

ADO.NET’te Veri Alma ve Değiştirme
Bir veri kaynağına bağlanmayı, verileri almayı ve verileri değiştirmeyi açıklar. Buna ve DataAdaptersdahildirDataReaders.

Ayrıca bkz.