XML ve SOAP serileştirmesi

XML serileştirmesi, bir nesnenin ortak alanlarını ve özelliklerini ve yöntemlerin parametrelerini ve dönüş değerlerini belirli bir XML Şema tanım dili (XSD) belgesine uygun bir XML akışına dönüştürür (serileştirir). XML serileştirmesi, depolama veya aktarım için seri biçime (bu örnekte XML) dönüştürülen ortak özelliklere ve alanlara sahip kesin türe sahip sınıflarla sonuçlanır.

XML açık bir standart olduğundan, XML akışı platformdan bağımsız olarak gerektiğinde herhangi bir uygulama tarafından işlenebilir. Örneğin, ASP.NET kullanılarak oluşturulan XML Web hizmetleri, İnternet'te veya intranetlerde XML Web hizmeti uygulamaları arasında veri geçiren XML akışları oluşturmak için sınıfını kullanırXmlSerializer. Buna karşılık, seri durumdan çıkarma böyle bir XML akışını alır ve nesneyi yeniden oluşturur.

XML serileştirme, nesneleri SOAP belirtimine uygun XML akışları halinde serileştirmek için de kullanılabilir. SOAP, XML kullanarak yordam çağrılarını taşımak için özel olarak tasarlanmış XML tabanlı bir protokoldür.

Serileştirmek veya seri durumdan nesneleri için kullanmak XmlSerializer sınıfı. Serileştirilecek sınıflar oluşturmak için XML şema tanımı aracını kullanın.

Ayrıca bkz.