Visual Basic ile Uygulama Geliştirme

Bu bölüm, Visual Basic diline yönelik kavramsal belgeleri kapsar.

Bu Bölümde

Visual Basic'te Programlama
Çeşitli programlama konularını kapsar.

My Özelliğiyle Geliştirme
Bir uygulama ve çalışma zamanı ortamıyla ilgili bilgilere ve varsayılan nesne örneklerine erişim sağlayan adlı Myyeni bir özelliği açıklar.

Visual Basic Uygulamalarında Verilere Erişme
Visual Basic'daki verilere erişimle ilgili Yardım içerir.

Visual Basic'te Bileşenler Oluşturma ve Kullanma
Bileşen terimini tanımlar ve bileşenlerin nasıl ve ne zaman oluşturulacağını açıklar.

Windows Forms Uygulaması Temelleri
Visual Studio kullanarak Windows Forms uygulamaları oluşturma hakkında bilgi sağlar.

Projeleri Özelleştirme ve My
Ek My nesneler sağlamak için proje şablonlarını nasıl özelleştirebileceğinizi açıklar.

Visual Basic Programlama Kılavuzu
Visual Basic ile programlamanın temel öğelerini gösterir.

Visual Basic Dil Başvurusu
Visual Basic dili için başvuru belgeleri içerir.