SharePoint Online Listesi bağlayıcıya genel bakış

SharePoint Online Listesi bağlayıcısı, Microsoft Fabric için Data Factory'de aşağıdaki özelliklerle desteklenir.

Önemli

Microsoft Fabric şu anda ÖNİzLEME aşamasındadır. Bu bilgiler, yayımlanmadan önce önemli ölçüde değiştirilebilen bir ön sürüm ürünüyle ilgilidir. Microsoft, burada sağlanan bilgilerle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Azure'da hizmetin Azure Data Factory belgelerine bakın.

Desteklenen özellikler

Desteklenen özellikler Ağ geçidi Kimlik Doğrulaması
Kopyalama etkinliği (kaynak/-) Hiçbiri Anonim
OAuth2
Hizmet Sorumlusu
Arama etkinliği Hiçbiri Anonim
OAuth2
Hizmet Sorumlusu

Sonraki adımlar