Kapasitenizi ölçeklendirme

Önemli

Microsoft Fabric önizleme aşamasındadır.

Bu makalede, Azure'da Microsoft Fabric kapasitesini ölçeklendirme işlemi gösterilmektedir. Ölçeklendirme, kapasitenizin boyutunu artırmanızı veya azaltmanızı sağlar.

Önkoşullar

Kapasitenizi ölçeklendirmek için ihtiyacınız olan:

Bir kapasiteyi ölçeklendirme

  1. Azure portalında oturum açın.

  2. Kapasitelerinizi görmek için Microsoft Fabric (önizleme) hizmetini seçin. Arama menüsünde Microsoft Fabric (önizleme) araması yapabilirsiniz.

  3. Ölçeklendirmek istediğiniz kapasiteyi seçin. Her kapasitenin geçerli boyutu SKU altında listelenir. Seçiminizi yaptığınızda, bu kapasiteyle ilgili bilgiler yanında görüntülenir. Bu bilgiler , SKU altındaki geçerli kapasite ölçeğini içerir.

  4. Ölçek'in altında Boyutu değiştir'i seçin.

  5. Bir ölçek seçin ve ardından Yeniden Boyutlandır'ı seçin.

  6. Genel bakış sekmesini görüntüleyerek katmanınızı onaylayın. Geçerli fiyatlandırma katmanı listelenir.

Sonraki adımlar