Konuk kullanıcı paylaşımı

Öğeleri Doku'da konuk kullanıcılarla paylaşma, Power BI'daki konuk kullanıcılarla öğe paylaşmaya benzer, ancak Doku'da öğeleri yalnızca çalışma alanını paylaşarak paylaşabilirsiniz. Raporlar, panolar, veri kümeleri ve uygulamalar dışında belirli öğelerin konuk kullanıcılarla açıkça paylaşılması desteklenmez.

Power BI'da konuk kullanıcı paylaşımı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure AD B2B ile Power BI içeriğini dış konuk kullanıcılara dağıtma.