Aracılığıyla paylaş


uygulamaları Configuration Manager ile dağıtma

Uygulama hedefi: Configuration Manager (güncel dalı)

Configuration Manager'da bir uygulamanın bir cihaza veya kullanıcı koleksiyonuna dağıtımını oluşturun veya benzetimini oluşturun. Bu dağıtım, Configuration Manager istemcisine yazılımı nasıl ve ne zaman yükleyip kaldıracaklarına ilişkin yönergeler sağlar.

Bir uygulamayı dağıtabilmeniz için önce uygulama için en az bir dağıtım türü oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama için dağıtım türleri oluşturma.

Bazı durumlarda başka bir özelliği daha iyi bir çözüm olarak değerlendirin:

 • Birden çok dağıtım oluşturmak yerine birlikte dağıtmanız gereken birkaç uygulamanız varsa, bir uygulama grubu oluşturun. Uygulama grubunu tek bir dağıtım olarak bir kullanıcı veya cihaz koleksiyonuna gönderebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama grupları oluşturma.

 • Daha karmaşık dağıtımlar için önce simülasyon dağıtımıyla test edin. Bu simülasyon, uygulamayı yüklemeden veya kaldırmadan dağıtımın uygulanabilirliğini test ediyor. Sanal dağıtım, bir dağıtım türü için algılama yöntemini, gereksinimlerini ve bağımlılıklarını değerlendirir ve sonuçları İzleme çalışma alanının Dağıtımlar düğümünde raporlar. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama dağıtımlarının benzetimini yapma.

  Not

  Yalnızca gerekli uygulamaların dağıtımını simüle edebilirsiniz, ancak paketleri veya yazılım güncelleştirmelerini benzetemezsiniz.

  Şirket içi MDM'ye kayıtlı cihazlar sanal dağıtımları, kullanıcı deneyimini veya zamanlama ayarlarını desteklemez.

 • Aşamalı dağıtımlar , özelleştirilebilir ölçütlere ve gruplara göre eşgüdümlü, sıralı bir yazılım dağıtımı düzenlemenize olanak sağlar. Örneğin, uygulamayı bir pilot koleksiyona dağıtın ve ardından başarı ölçütlerine göre dağıtıma otomatik olarak devam edin. Daha fazla bilgi için bkz. Aşamalı dağıtım oluşturma.

Dağıtım sihirbazını başlatma

 1. Configuration Manager konsolunda Yazılım Kitaplığı çalışma alanına gidin, Uygulama Yönetimi'ni genişletin ve Uygulamalar veya Uygulama Grupları düğümünü seçin.

 2. Dağıtılacak listeden bir uygulama veya uygulama grubu seçin. Şeritte Dağıt'ı seçin.

Not

Mevcut bir dağıtımın özelliklerini görüntülediğinizde, aşağıdaki bölümler dağıtım özellikleri penceresinin sekmelerine karşılık gelir:

Genel bilgiler

Yazılım Dağıtma sihirbazının Genel sayfasında aşağıdaki bilgileri belirtin:

 • Yazılım: Bu değer dağıtılacak uygulamayı görüntüler. Farklı bir uygulama seçmek için Gözat'ı seçin.

 • Koleksiyon: Bu uygulama dağıtımı için hedef koleksiyonu seçmek için Gözat'ı seçin.

 • Bu koleksiyonla ilişkilendirilmiş varsayılan dağıtım noktası gruplarını kullan: Uygulama içeriğini koleksiyonun varsayılan dağıtım noktası grubunda depolayın. Seçili koleksiyonu bir dağıtım noktası grubuyla ilişkilendirmediyseniz, bu seçenek gri görünür.

 • Bağımlılıklar için içeriği otomatik olarak dağıtma: Uygulamadaki dağıtım türlerinden herhangi birinin bağımlılıkları varsa, site bağımlı uygulama içeriğini dağıtım noktalarına da gönderir.

  Not

  Birincil uygulamayı dağıttıktan sonra bağımlı uygulamayı güncelleştirirseniz, site bağımlılık için herhangi bir yeni içeriği otomatik olarak dağıtmaz.

 • Açıklamalar (isteğe bağlı): İsteğe bağlı olarak, bu dağıtım için bir açıklama girin.

İçerik seçenekleri

Bu uygulamanın içeriğini bir dağıtım noktasına veya dağıtım noktası grubuna dağıtmak için İçerik sayfasında Ekle'yi seçin.

Genel sayfasında Bu koleksiyonla ilişkili varsayılan dağıtım noktalarını kullan seçeneğini belirlediyseniz, bu seçenek otomatik olarak doldurulur. Yalnızca Uygulama Yöneticisi güvenlik rolünün bir üyesi bunu değiştirebilir.

Uygulama içeriği zaten dağıtılmışsa, burada görünürler.

Dağıtım ayarları

Dağıtım Ayarları sayfasında aşağıdaki bilgileri belirtin:

 • Eylem: Açılan listeden, bu dağıtımın uygulamayı yükleme veya kaldırma olduğunu seçin.

  Not

  Bir uygulamayı yüklemek için bir dağıtım ve aynı cihazda aynı uygulamayı kaldırmak için başka bir dağıtım oluşturursanız, Yükleme dağıtımı öncelik alır.

  Bir dağıtımı oluşturduktan sonra eylemini değiştiremezsiniz.

 • Amaç: Açılan listeden aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  • Kullanılabilir: Kullanıcı uygulamayı Yazılım Merkezi'nde görür. İsteğe bağlı olarak yükleyebilirler.

   Not

   Uygulamaları kullanıcı koleksiyonları için kullanılabilir olarak dağıttığınızda, bazı istemci türleri için başka gereksinimler de vardır. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcı tarafından kullanılabilen uygulamaları dağıtma önkoşulları.

  • Gerekli: İstemci, uygulamayı ayarladığınız zamanlamaya göre otomatik olarak yükler. Uygulama gizli değilse, kullanıcı dağıtım durumunu izleyebilir. Son tarihten önce uygulamayı yüklemek için Yazılım Merkezi'ni de kullanabilirler.

   Not

   Dağıtım eylemini Kaldır olarak ayarladığınızda, dağıtım amacı otomatik olarak Gerekli olarak ayarlanır. Bu davranışı değiştiremezsiniz.

 • Son kullanıcıların bu uygulamayı onarmayı denemesine izin ver: Uygulamayı bir onarım komut satırıyla oluşturduysanız, bu seçeneği etkinleştirin. Kullanıcılar Yazılım Merkezi'nde uygulamayı onarma seçeneği görür.

 • Hedeflenen nesne koleksiyon dışında kalırsa bu uygulamayı kaldırın: Sürüm 2107'den başlayarak, cihazı hedef koleksiyondan kaldırdığınızda Configuration Manager kaldırma programını bu cihazda çalıştırır. Daha fazla bilgi için bkz. Örtük kaldırma. Bu seçenek yalnızca cihaz tarafından hedeflenen dağıtımlar ve dağıtım Gerekli olduğunda kullanılabilir.

 • Yazılımın kullanıcının birincil cihazına önceden dağıtılması: Dağıtım bir kullanıcıyaysa, uygulamayı kullanıcının birincil cihazına dağıtmak için bu seçeneği belirleyin. Bu ayar, dağıtım çalışmadan önce kullanıcının oturum açmasını gerektirmez. Kullanıcının yüklemeyle etkileşim kurması gerekiyorsa bu seçeneği belirtmeyin. Bu seçenek yalnızca dağıtım Gerekli olduğunda kullanılabilir.

 • Uyandırma paketleri gönderme: Dağıtım Gerekli ise, Configuration Manager istemci dağıtımı çalıştırmadan önce bilgisayarlara bir uyandırma paketi gönderir. Bu paket, yükleme son zamanında bilgisayarları uyandırır. Bu seçeneği kullanmadan önce bilgisayarlar ve ağlar LAN'da Uyandırma için yapılandırılmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. İstemcileri uyandırmayı planlama.

 • Tarifeli İnternet bağlantısındaki istemcilerin yükleme son tarihinden sonra içerik indirmesine izin verin ve bu ek maliyetlere neden olabilir: Bu seçenek yalnızca Gerekli amacına sahip dağıtımlarda kullanılabilir.

 • Bu uygulamanın yerine geçen tüm sürümleri otomatik olarak yükselt: İstemci, uygulamanın yerine geçen tüm sürümleri yerine geçen uygulamayla yükseltiyor.

  Not

  Bu seçenek, yönetici onayına bakılmaksızın çalışır. Bir yönetici değiştirilen sürümü zaten onaylamışsa, değiştirilen sürümü de onaylaması gerekmez. Onay yalnızca yeni istekler içindir, yükseltmelerin yerini almaz.

  Kullanılabilir yükleme amacıyla bu seçeneği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Onay ayarları

Uygulama onay davranışı, önerilen isteğe bağlı özellik olan Cihaz başına kullanıcılar için uygulama isteklerini onaylama özelliğini etkinleştirip etkinleştirmediğinize bağlıdır.

 • Bir yöneticinin cihazda bu uygulama için bir isteği onaylaması gerekir: İsteğe bağlı özelliği etkinleştirirseniz, kullanıcı istenen cihaza yükleyebilmesi için yönetici uygulamayla ilgili tüm kullanıcı isteklerini onaylar. Yönetici isteği onaylarsa, kullanıcı uygulamayı yalnızca bu cihaza yükleyebilir. Kullanıcının uygulamayı başka bir cihaza yüklemek için başka bir istek göndermesi gerekir. Dağıtım amacı Gerekli olduğunda veya uygulamayı bir cihaz koleksiyonuna dağıttığınızda bu seçenek gri görünür.

 • Kullanıcılar bu uygulamayı isterse yönetici onayı gerektir: İsteğe bağlı özelliği etkinleştirmezseniz, kullanıcı uygulamayı yükleyemeden önce yönetici uygulama için tüm kullanıcı isteklerini onaylar. Dağıtım amacı Gerekli olduğunda veya uygulamayı bir cihaz koleksiyonuna dağıttığınızda bu seçenek gri görünür.

Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamaları onaylama.

Dağıtım özellikleri: Dağıtım ayarları

Dağıtım türü teknolojisi tarafından destekleniyorsa dağıtımın özelliklerini görüntülediğinizde Dağıtım Ayarları sekmesinde aşağıdaki seçenek görüntülenir:

Dağıtım türü özellikleri iletişim kutusunun yükleme davranışı sekmesinde belirttiğiniz çalışan yürütülebilir dosyaları otomatik olarak kapatın. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama yüklemeden önce yürütülebilir dosyaları çalıştırmayı denetleme.

Zamanlama ayarları

Zamanlama sayfasında, bu uygulamanın dağıtılacağı veya istemci cihazlar için kullanılabilir olduğu zamanı ayarlayın.

Varsayılan olarak, Configuration Manager dağıtım ilkesini istemcilerin hemen kullanımına sunar. Dağıtımı oluşturmak istiyor ancak daha sonraki bir tarihe kadar istemcilerin kullanımına sunmuyorsanız, Uygulamayı kullanılabilir olacak şekilde zamanlama seçeneğini yapılandırın. Ardından utc veya istemcinin yerel saati dahil olmak üzere tarih ve saati seçin.

Dağıtım Gerekli ise Yükleme son tarihini de belirtin. Varsayılan olarak bu son tarih en kısa sürededir.

Örneğin, yeni bir iş kolu uygulaması dağıtmanız gerekir. Tüm kullanıcıların belirli bir zamana kadar yüklemesi gerekir, ancak onlara erken kabul etme seçeneği vermek istiyorsunuz. Ayrıca, sitenin içeriği tüm dağıtım noktalarına dağıttığını da emin olmanız gerekir. Uygulamayı bugünden itibaren beş gün içinde kullanılabilir olacak şekilde zamanlayın. Bu zamanlama, içeriği dağıtmanız ve durumunu onaylamanız için size zaman verir. Ardından yükleme son tarihini bugünden itibaren bir ay için ayarlarsınız. Kullanıcılar, beş gün içinde kullanıma sunulduğunda uygulamayı Yazılım Merkezi'nde görür. Hiçbir şey yapmazlarsa, istemci uygulamayı yükleme son tarihine kadar otomatik olarak yükler.

Dağıttığınız uygulama başka bir uygulamanın yerini alıyorsa, kullanıcılar yeni uygulamayı aldığında yükleme son tarihini ayarlayın. Yerine geçen uygulamayla kullanıcıları yükseltmek için Yükleme Son Tarihi'ni ayarlayın.

Yetkisiz kullanım süresiyle zorlamayı geciktirme

Kullanıcılara, belirlediğiniz son tarihleri aşan gerekli uygulamaları yüklemeleri için daha fazla zaman vermek isteyebilirsiniz. Bu davranış genellikle bir bilgisayar uzun süre kapalı olduğunda ve birçok uygulama yüklemesi gerektiğinde gereklidir. Örneğin, bir kullanıcı tatilden döndüğünde, istemci süresi geçmiş dağıtımları yükledikçe uzun süre beklemesi gerekir. Bu sorunu çözmeye yardımcı olmak için bir zorlama yetkisiz kullanım süresi tanımlayın.

 • İlk olarak, bu yetkisiz kullanım süresini istemci ayarlarında dağıtım son tarihinden (saat) sonra zorlama için yetkisiz kullanım süresi özelliğiyle yapılandırın. Daha fazla bilgi için bkz . Bilgisayar aracısı grubu. 1 ile120 saat arasında bir değer belirtin.

 • Gerekli bir uygulama dağıtımının Zamanlama sayfasında, istemci ayarlarında tanımlanan yetkisiz kullanım süresine kadar kullanıcı tercihlerine göre bu dağıtımın uygulanmasını geciktir seçeneğini etkinleştirin. Zorlama yetkisiz kullanım süresi, bu seçeneğin etkinleştirildiği ve istemci ayarını da dağıtmış olduğunuz cihazlara hedeflenen tüm dağıtımlar için geçerlidir.

Son tarihten sonra, istemci uygulamayı bu yetkisiz kullanım süresine kadar kullanıcının yapılandırdığı ilk iş dışı pencereye yükler. Ancak, kullanıcı yine de Yazılım Merkezi'ni açabilir ve uygulamayı istediği zaman yükleyebilir. Yetkisiz kullanım süresi sona erdiğinde, süresi geçmiş dağıtımlar için zorlama normal davranışa geri döner.

Yetkisiz kullanım süresi zaman çizelgesinin DIagram'ı

Not

Çoğu zaman bu özellik, kullanıcı iş yeri dışındayken cihazın kapalı olduğu senaryoyu ele alır. Teknik olarak, yetkisiz kullanım süresi istemci dağıtım son tarihinden sonra ilke aldığında başlar. Aynı davranış, Configuration Manager istemci hizmetini (CcmExec) durdurur ve dağıtım son tarihinden sonra bir süre sonra yeniden başlatırsanız da gerçekleşir.

Kullanıcı deneyimi ayarları

Kullanıcı Deneyimi sayfasında, kullanıcıların uygulama yüklemesiyle nasıl etkileşim kurabileceği hakkında bilgi belirtin.

 • Kullanıcı bildirimleri: Yazılım Merkezi'nde yapılandırılan kullanılabilir zamanda bildirimin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtin. Bu ayar, istemci bilgisayarlardaki kullanıcılara bildirimde bulunup bulunmayacağını da denetler. Kullanılabilir dağıtımlar için Yazılım Merkezi'nde ve tüm bildirimlerde Gizle seçeneğini belirleyemezsiniz.

  • Yazılım değişiklikleri gerektiğinde bildirim yerine kullanıcıya bir iletişim penceresi gösterin: Kullanıcı deneyimini daha müdahaleci olacak şekilde değiştirmek için bu seçeneği belirleyin. Yalnızca gerekli dağıtımlar için geçerlidir. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcı bildirimleri.
 • Yazılım Yükleme ve Sistem yeniden başlatma: Bu ayarları yalnızca gerekli dağıtımlar için yapılandırın. Dağıtım, tanımlanan bakım pencerelerinin dışında son tarihe ulaştığında davranışları belirtir. Bakım pencereleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bakım pencerelerini kullanma.

 • Windows Embedded cihazları için yazma filtresi işleme: Bu ayar, yazma filtresiyle etkinleştirilen Windows Embedded cihazlarında yükleme davranışını denetler. Yükleme son tarihi veya bakım penceresi sırasında değişiklikleri işleme seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği belirlediğinizde yeniden başlatma gerekir ve değişiklikler cihazda kalır. Aksi takdirde, uygulama geçici katmana yüklenir ve daha sonra işlenir.

  • Windows Embedded cihazına yazılım güncelleştirmesi dağıttığınızda, cihazın yapılandırılmış bakım penceresi olan bir koleksiyonun üyesi olduğundan emin olun. Bakım pencereleri ve Windows Embedded cihazları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows Embedded uygulamaları oluşturma.

Uyarılar

Uyarılar sayfasında, Configuration Manager bu dağıtım için nasıl uyarı oluşturacağı yapılandırın. System Center Operations Manager'ı da kullanıyorsanız uyarılarını da yapılandırın. Yalnızca gerekli dağıtımlar için bazı uyarıları yapılandırabilirsiniz.

Sonraki adımlar