Aracılığıyla paylaş


Yazılım Merkezi planı

Uygulama hedefi: Configuration Manager (güncel dalı)

Kullanıcılar ayarları değiştirir, uygulamalara göz atar ve Yazılım Merkezi'nden uygulama yükler. Configuration Manager istemcisini bir Windows cihazına yüklediğinizde, yazılım merkezi de otomatik olarak yüklenir.

Yazılım Merkezi'nin yapılandırılması

Önemli

Yeni Configuration Manager özelliklerinden yararlanmak için önce istemcileri en son sürüme güncelleştirin. Siteyi ve konsolu güncelleştirdiğinizde Configuration Manager konsolunda yeni işlevler görünse de, istemci sürümü de en son olana kadar senaryonun tamamı çalışmaz.

Yazılım Merkezi'nin görünümünü ve davranışlarını yapılandırmak için istemci ayarlarını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz . Yazılım Merkezi istemci ayarları. Aşağıdaki listede bazı yapılandırmaların özeti yer alır:

 • Yazılım Merkezi'nin markasını kuruluşunuzun adını, renklerini ve logosunu içerecek şekilde değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. Marka Yazılım Merkezi.

 • Hangi varsayılan sekmelerin görünür olduğunu yapılandırın ve Yazılım Merkezi'ne en fazla beş özel sekme ekleyin.

  Configuration Manager 2103 ve önceki sürümlerinde, çok faktörlü kimlik doğrulamasıyla çoklu oturum açma kullanıldığında, koşullu erişim ilkelerine tabi bir web sitesini yükleyen özel sekmelerde oturum açamayabilirsiniz.

 • Ortak yönetilen cihazları hem Intune hem de Configuration Manager uygulamaları için Şirket Portalı kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. ortak yönetilen cihazlarda Şirket Portalı uygulamasını kullanma.

Bilgisayarı düzenli olarak iş için kullanıyorlarsa, kullanıcıların Yazılım Merkezi'nde ayarlamasına izin vekleyebilirsiniz. Bu seçenek, kullanıcı ve cihaz arasında bazı dağıtımları etkileyebilecek bir bensellik yapılandırıyor. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcı ve cihazları kullanıcı cihaz benzitesiyle bağlama.

Artık desteklenmeyen özellikler için aşağıdaki ayarlara dikkat edin:

 • Bilgisayar Aracısı grubunda Yeni Yazılım Merkezi kullan istemci ayarı varsayılan olarak etkindir. Yazılım Merkezi'nin önceki sürümü artık desteklenmiyor.

 • Yazılım Merkezi Özelleştirmeleri'ndeki Yazılım Merkezi'nde uygulama kataloğunu gizle bağlantısı istemci ayarı varsayılan olarak etkindir. Bu bağlantı, Yazılım Merkezi'nin Yükleme Durumu sekmesinde görünür. Uygulama kataloğu artık desteklenmiyor.

Daha fazla bilgi için bkz . Kaldırılan ve kullanım dışı bırakılan özellikler.

Yazılım Merkezi ve kullanıcı tarafından kullanılabilen uygulamalar

Kullanıcı koleksiyonu için kullanılabilir amacına sahip bir uygulama dağıttığınızda, kullanıcılar bu kullanılabilir uygulamaları Yazılım Merkezi'nde görebilir. Bu davranış, kullanıcıların BT personelinden yardım almadan onaylı yazılımları kolayca yükleyebilmek için bir self servis özelliği sağlar.

Yazılım Merkezi, ilkedeki uygulama dağıtım bilgilerini yönetim noktasından alır. Atanan birincil siteden Configuration Manager istemcisiyle aynı yönetim noktasını kullanır. Büyük bir ortamda, istemci iletişimlerini sınır gruplarına atayarak yönetim noktalarına ölçeklendirin.

Kullanıcılar, Microsoft Entra katılmış cihazlara ve İnternet tabanlı, etki alanına katılmış cihazlara kullanıcı tarafından sağlanan uygulamalara göz atabilir ve yükleyebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcı tarafından kullanılabilen uygulamaları dağıtmak için önkoşullar.

Site, sunucu ve istemciler arasındaki ilke trafiğini azaltmak için kullanıcı tarafından kullanılabilir dağıtımları iyileştirir. Bu davranış, genel altyapının performansını önemli ölçüde etkilemeden kullanıcı için çok sayıda uygulamanın kullanılabilir olmasını sağlar.

Gelişmiş HTTP desteği

Sürüm 2107'den başlayarak, yönetim noktası HTTP için yapılandırıldığında Yazılım Merkezi gelişmiş HTTP'den yararlanabilir. Bu site yapılandırması, PKI sertifikalarını yönetme yükü olmadan güvenli iletişim sağlar. Siteyi gelişmiş HTTP için etkinleştirdiğinizde Yazılım Merkezi, yönetim noktasından kullanıcı tarafından kullanılabilen uygulamaları almak için HTTPS üzerinden güvenli iletişimi tercih eder.

İpucu

herhangi bir Configuration Manager sürümünde, siteyi veya yönetim noktasını HTTPS iletişimi gerektirecek şekilde yapılandırdığınızda Yazılım Merkezi her zaman HTTPS kullanır.

Bu davranışı doğrulamak için istemcide aşağıdaki günlük dosyalarını gözden geçirin:

 • CCMSDKProvider.log: İstemcinin yönetim noktasındaKI HTTPS uç noktası seçimini gösterir. Örneğin: Management URL retrieved: https://...
 • SCClient_*.log: İstemcinin yönetim noktasıyla iletişim kurmak için kullandığı ve HTTPS kullanması gereken uç nokta URL'sini gösterir. Örneğin: Using endpoint Url: https://mp01.contoso.com:443/CMUserService, AAD authentication

Not

Yeni Configuration Manager özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, siteyi güncelleştirdikten sonra istemcileri de en son sürüme güncelleştirin. İstemci sürümü de en son sürüme gelene kadar senaryonun tamamı işlevsel değildir.

Siteyi yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. gelişmiş HTTP.

Marka Yazılım Merkezi

Kuruluşunuzun marka gereksinimlerini karşılamak için Yazılım Merkezi'nin görünümünü değiştirin. Bu yapılandırma, kullanıcıların Yazılım Merkezi'ne güvenmelerine yardımcı olur.

Yazılım Merkezi markasını yapılandırma

Kuruluşunuzun marka öğelerini ekleyerek Yazılım Merkezi'nin görünümünü özelleştirin:

 • Kuruluş adı: Yazılım Merkezi bu adı üst başlıkta görüntüler.
 • Renk düzeni: Başlık ve diğer öğeler için birincil renk.
 • Ön plan rengi: Varsayılan olarak, bir öğe seçtiğinizde yazı tipi rengi beyazdır. Sürüm 2103'den başlayarak, belirli birincil renklerle daha iyi görünürlük ve daha iyi erişilebilirlik için bu rengi değiştirebilirsiniz.
 • Yazılım Merkezi logosu: Kuruluşunuzun logosu kullanıcıların Yazılım Merkezi'ne güvenmesine yardımcı olur.

Aşağıdaki görüntüde, dört marka ayarıyla da özelleştirilmiş bir Yazılım Merkezi örneği gösterilmektedir:

Özelleştirilmiş markalama ile Yazılım Merkezi.

Sürüm 2111'den başlayarak bildirimler için logo da yapılandırabilirsiniz. Windows 10 veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlardaki bildirimler için özel olarak ayrı bir görüntü dosyasıdır. Kuruluşunuzun logosu kullanıcıların bu bildirimlere güvenmesine yardımcı olur. Bir istemciye yazılım dağıttığınızda, kullanıcı logonuzun olduğu bildirimleri görür. Örneğin:

Özel logolu yeni yazılım bildirimi mevcuttur.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakın:

Marka öncelikleri

Configuration Manager yazılım merkezi için kuruluş adını aşağıdaki önceliklere göre uygular:

 1. Şirket Adı için Yazılım Merkezi Özelleştirme istemci ayarı. Daha fazla bilgi için bkz . İstemci ayarları hakkında: Yazılım Merkezi.

 2. Kuruluş adı için Bilgisayar Aracısı istemci ayarı. Daha fazla bilgi için bkz . İstemci ayarları hakkında: Bilgisayar aracısı.

Sonraki adımlar

Not

Bu makale, aşağıdaki makalelere taşınan daha fazla bölüm eklemek için kullanılır: