Desktop Analytics belgeleri

Desktop Analytics, Configuration Manager ile tümleşen bir bulut hizmetidir. Windows istemcilerinizi güncelleştirmenize yardımcı olacak içgörüler sağlar.