Azure Bot hizmeti uygulama gizli dizisi

İpucu

E5 müşterisi değilseniz, ek Purview özelliklerinin kuruluşunuzun veri güvenliği ve uyumluluk gereksinimlerini yönetmesine nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmek için 90 günlük Microsoft Purview çözümleri deneme sürümünü kullanın. Şimdi Microsoft Purview uyumluluk portalı deneme hub'ında başlayın. Kaydolma ve deneme koşulları hakkında ayrıntılı bilgi edinin.

Bu SIT, Tüm kimlik bilgileri paketlenmiş SIT'e de dahildir.

Biçim

Harf, rakam ve özel karakterlerden oluşan en fazla 40 karakterden oluşan bir birleşim.

Desen

Şunlardan oluşan en fazla 40 karakterden oluşan bir birleşim:

 • a-z (büyük/küçük harfe duyarlı değil)
 • 0-9
 • tireler (-)
 • alt çizgiler (_)
 • noktalar (.)
 • veya tilde vurguları (~)

örneğin:

abc7Q~defghijklmnopqrs0t123456789-_.~

Kimlik bilgisi örneği

"account.azurewebsites.net/api/messages;AppId=01234567-abcd-abcd-abcd-abcdef012345;AppSecret="abcdeFGHIJ0K1234567%;[@"

Sağlama Toplamı

Evet

Sağlama toplamları olan SID'ler, bilgilerin geçerli olup olmadığını denetlemek için benzersiz bir hesaplama kullanır. Bu, Sağlama Toplamı değeri Evet olduğunda hizmetin yalnızca hassas verileri temel alarak pozitif bir algılama gerçekleştirebileceği anlamına gelir. Sağlama Toplamı değeri Ek (ikincil) öğe olmadığında, hizmetin pozitif bir algılama yapması için de algılanması gerekir.

Tanım

Bu SIT, Azure Botu, WebChat kanalları ve istemci uygulamaları arasında güvenli iletişim kurmak için kullanılan güvenlik bilgileriyle eşleşecek şekilde tasarlanmıştır.

Birkaç birincil kaynak kullanır:

 • Belirli biçime sahip İstemci Gizli Dizisi desenleri.
 • CredentialName, CredentialFeatures, AccountIdentityName, AccountIdentityValue, ResourceType, ResourceName desenleri.
 • Mockup değerlerinin, redaction'ların ve yer tutucuların desenleri.
 • Sözlük sözlüğü.

Desenler, gerçek kimlik bilgileriyle makul bir güvenle eşleşecek şekilde tasarlanmıştır. Desenler örnek olarak biçimlendirilmiş kimlik bilgileriyle eşleşmiyor. Gerçek bir gizli dizi değerinin bulunmaması gereken konumdaki sahte değerler, yeniden düzenlenmiş değerler ve kimlik bilgisi türü veya kullanım açıklamaları gibi yer tutucular.

Anahtar Sözcükler

Keyword_AppSecret:

 • Gizli
 • Parola
 • Anahtar