Microsoft genel bulutunda İş Ortağı Merkezi tarafından desteklenen sözleşme belgesi kaynakları

Şunlar için geçerlidir: İş Ortağı Merkezi

AgreementDocument kaynağı şu anda yalnızca Microsoft genel bulutunda İş Ortağı Merkezi tarafından desteklenmektedir.

AgreementDocument kaynağı, önizleme ve indirme için kullanılabilen bir Microsoft sözleşmesi belgesini temsil eder.

Sözleşme Belgesi

Bir AgreementDocument kaynağı aşağıdaki özellikleri içerir:

Özellik Tür Description
ülke Dize Bu belgenin geçerli olduğu ülke/bölge veya pazar.
language Dize Bu belgenin yerelleştirildiği dil.
displayUri Dize Sözleşme belgesini tarayıcıda önizlemek için bir bağlantı.
downloadUri Dize Sözleşme belgesini indirme bağlantısı (Microsoft Word biçiminde).
VersionRank int Zorlama sürümü için derece.