İş ortağının GDAP isteği için müşteri onayı

Uygun roller: Genel yönetici

Müşteriler, Microsoft 365 yönetim merkezi ayrıntılı yönetici ayrıcalıkları isteğinizi onaylayabilir.

Ayrıntılı yönetici ayrıcalıkları (GDAP), Sıfır Güven siber güvenlik protokolünden sonra iş ortaklarına en az ayrıcalıklı erişim sağlayan bir güvenlik özelliğidir.

GDAP isteğinizin onayını alma

Müşterinizi ayrıntılı yönetici ayrıcalıkları vermesi için davet ettikten sonra isteğinizi onaylayabilir.

Ayrıntılı yönetici ayrıcalıkları isteğinizi onaylamak için müşteriler aşağıdaki adımları kullanabilir:

  1. GDAP davet e-postanızdaki bağlantıyı açın.

  2. Microsoft 365 yönetim merkezi açılan İş ortağı rollerini onayla sayfasında Tümünü onayla'yı seçin.

    Screenshot of the GDAP relationship approval page with flyout.

Müşteriniz GDAP isteğinizi onayladıktan sonra bir onay e-posta bildirimi alırsınız.

Screenshot of the confirmation email sent to partners.

Müşteriniz de bir onay alır.

Screenshot of the confirmation email sent to customers.

Sonraki adımlar