Power Apps'te açılır menü denetimi

Kullanıcı tarafından açılana kadar yalnızca ilk öğeyi gösteren bir liste.

Açıklama

Açılır menü denetimi, ekrandaki kullanılabilir alandan tasarruf etmenizi sağlar (özellikle de liste çok sayıda seçenek içerdiğinde). Kullanıcı daha fazla seçenek görmek için köşeli çift ayracı seçmedikçe denetim yalnızca bir satırlık yer kaplar. Denetim en çok 500 öğe gösterir.

Temel özellikler

Default – Bir denetimin kullanıcı başka bir değer belirtmeden önceki ilk değeri.

Items – Denetimde görünen öğeleri içeren veri kaynağı. Kaynağın birden fazla sütunu varsa, denetimin Value özelliğini, göstermek istediğiniz veri sütununa ayarlayın.

Value – Denetimde göstermek istediğiniz veri sütunu (veri kaynağında birden çok sütun olduğunda).

Selected – Seçili öğeyi temsil eden veri kaydı.

AllowEmptySelection – Hiç öğe seçilmemişse denetimin boş bir seçim gösterip göstermeyeceğini belirtir. Uygulama kullanıcıları boş öğeyi seçerek de seçeneklerini temizleyebilir.

Ek özellikler

AccessibleLabel – Ekran okuyucuları için etiket.

BorderColor – Denetim kenarlığının rengi.

BorderStyleDüz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle Denetimin kenarlık stili.

BorderThickness – Denetimin kenarlık kalınlığı.

ChevronBackground – Açılan listedeki aşağı okun arkasındaki renk.

ChevronFill – Açılan listedeki aşağı okun rengi.

Color – Denetimdeki metnin rengi.

DisplayMode: Denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.

DisabledColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.

DisabledFill: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.

Fill – Denetimin arka plan rengi.

FocusedBorderColor – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının rengi.

FocusedBorderThickness – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının kalınlığı.

Font – Metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.

FontWeight: Denetimdeki metnin genişliği: Kalın, Yarı kalın, Normal veya Daha ince.

Height – Denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.

HoverBorderColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.

HoverColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.

HoverFill – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.

Italic – Denetimdeki metnin italik olup olmadığı.

OnChange: Kullanıcının bir denetimin değerini değiştirmesinin ardından (örneğin, bir kaydırıcıyı ayarlayarak) gerçekleştirilecek eylemler.

OnSelect: Kullanıcı bir denetime dokunduğunda veya tıkladığında gerçekleştirilecek eylemler.

PaddingBottom – Denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingLeft – Denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingRight – Denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingTop – Denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.

PressedBorderColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.

PressedColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.

PressedFill – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.

Reset – Bir denetimin varsayılan değerine dönüp dönmediği.

SelectedText (Kullanım dışı) – Seçili öğeyi temsil eden dize değeri. Uygulamadaki açılır denetim adıyla birlikte "Dropdown1" yerine, Dropdown1.SelectedText.Value kullanın.

SelectionColor – Listedeki seçili öğenin veya öğelerin metin rengi ya da bir kalem denetimindeki seçim aracının rengi.

SelectionFill – Listedeki seçili öğenin veya öğelerin arka plan rengi ya da bir kalem denetiminin seçilen alanı.

Size – Denetimde görünen metnin yazı tipi boyutu.

Strikethrough – Denetimde görünen metnin üstü çizili olup olmadığı.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilişkili olarak klavye ile gezinme sırası.

Tooltip – Kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.

Underline – Denetimde görünen metnin altı çizili olup olmadığı.

Visible – Denetimin gizli veya görünür olması.

Width – Denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.

X – Denetimin sol kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.

Y – Denetimin üst kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.

Not

Açılır öğe kenarlık özellikleri FocusedBorder özellikleriyle denetlenir.

Örnekler

Basit liste

 1. Bir Açılır menü denetimi ekleyin, ardından denetimin Items özelliğini şu ifadeye ayarlayın:

  ["Seattle", "Tokyo", "London", "Johannesburg", "Rio de Janeiro"]

  Denetimi ekleme, adlandırma ve yapılandırma işlemlerini bilmiyor musunuz?

 2. Alt tuşunu basılı tutarken denetimin aşağı okunu seçerek listedeki öğeleri gösterin.

Bir veri kaynağından listeleme

Bu yordamdaki ilkeler her tür tablo sağlayan veri kaynağı için geçerlidir ancak bu adımları tam olarak uygulamak için bir Microsoft Dataverse veritabanının oluşturulduğu ve örnek veri eklendiği bir ortam açmalısınız.

 1. Boş bir uygulama açın ve ardından Firmalar tablosunu belirtin.

 2. Bir Açılır menü denetimi ekleyin ve denetimin Items özelliğini şu formüle ayarlayın:

  Distinct(Accounts, 'Address 1: City')

  Bu formül, Firmalar tablosundaki tüm şehirleri gösterir. Birden fazla kayıtta aynı şehir varsa Distinct işlevi açılan liste denetimindeki yinelemeleri gizler.

 3. (İsteğe bağlı) Açılır menü denetiminizi Cities olarak yeniden adlandırın, dikey bir Galeri denetimi ekleyin ve galerinin Items özelliğini şu formüle ayarlayın:

  Filter(Accounts, address1_city = Cities.Selected.Result)

  Bu Filter işlevi yalnızca Firmalar tablosundaki şehir değeri Cities denetiminde seçilmiş olan değerle eşleşen kayıtları gösterir.

Erişilebilirlik yönergeleri

Renk karşıtlığı

Şunlar arasında yeterli bir renk karşıtlığı olmalıdır:

 • ChevronFill ve ChevronBackground
 • ChevronHoverFill ve ChevronHoverBackground
 • SelectionColor ve SelectionFill
 • SelectionFill ve Fill

Bu, standart renk karşıtlığı gereksinimlerine ek niteliğindedir.

Ekran okuyucusu desteği

Klavye desteği

 • Klavye kullanıcılarının gidebilmesi için TabIndex sıfır veya daha büyük olmalıdır.
 • Odak göstergeleri açıkça görünür olmalıdır. Bunu sağlamak için FocusedBorderColor ve FocusedBorderThickness özelliklerini kullanın.

Not

Belge dili tercihlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Kısa bir ankete katılın. (lütfen bu anketin İngilizce olduğunu unutmayın)

Anket yaklaşık yedi dakika sürecektir. Kişisel veri toplanmaz (gizlilik bildirimi).