Aracılığıyla paylaş


Power Apps'teki Kaydırıcı denetimi

Kullanıcının, tutamacı sürükleyerek değer belirtebildiği bir denetimdir.

Açıklama

Kullanıcı, kaydırıcı tutamacını, seçtiğiniz yöne bağlı olarak sağa sola veya yukarı aşağı sürükleyerek; belirttiğiniz minimum ve maksimum değer arasında bir değer belirtebilir.

Temel özellikler

Default – Denetimin, kullanıcı değiştirmediği sürece geçerli olan başlangıç değeri.

Max – Kullanıcının bir kaydırıcıyı veya derecelendirmeyi ayarlayabileceği maksimum değer.

Min – Kullanıcının bir kaydırıcıyı ayarlayabileceği minimum değer.

Value – Bir giriş denetiminin değeri.

Ek özellikler

AccessibleLabel – Ekran okuyucuları için etiket.

BorderColor – Denetim kenarlığının rengi.

BorderStyleDüz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle Denetimin kenarlık stili.

BorderThickness – Denetimin kenarlık kalınlığı.

DisplayMode: Denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.

FocusedBorderColor – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının rengi.

FocusedBorderThickness – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının kalınlığı.

HandleActiveFill – Bir kaydırıcı tutamacının, kullanıcı değeri değiştirdikçe görüntülenecek rengi.

HandleFill – Bir geçiş düğmesi veya kaydırıcı denetimindeki tutamacın (konumu değiştiren öğe) rengi.

HandleHoverFill – Kullanıcı fare işaretçisini bir kaydırıcıdaki tutamacın üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan renk.

HandleSize – Tutamacın çapı.

Height – Denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.

HoverBorderColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.

Layout – Kullanıcının bir galeriyi ekranda kaydırıp kaydırmadığı veya bir kaydırıcıyı yukarıdan aşağıya (Vertical) ya da soldan sağa (Horizontal) ayarlayıp ayarlamadığı.

OnChange: Kullanıcının bir denetimin değerini değiştirmesinin ardından (örneğin, bir kaydırıcıyı ayarlayarak) gerçekleştirilecek eylemler.

OnSelect: Kullanıcı bir denetime dokunduğunda veya tıkladığında gerçekleştirilecek eylemler.

PressedBorderColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.

RailFill – Geçiş düğmesi denetimindeki dikdörtgenin, değeri false olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın sağındaki çizginin rengi.

RailHoverFill – Geçiş düğmesi denetiminin veya kaydırıcının üzerine geldiğinizde geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri false olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın sağındaki çizginin rengi.

ReadOnly – Kullanıcının, kaydırıcı veya derecelendirme denetiminin değerini değiştirip değiştiremediği.

Reset – Bir denetimin varsayılan değerine dönüp dönmediği.

ShowValue – Kaydırıcı veya derecelendirme değerinin, kullanıcı bu değeri değiştirdiğinde veya denetimin üzerine geldiğinde görünüp görünmediği.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilişkili olarak klavye ile gezinme sırası.

Tooltip – Kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.

ValueFill – Geçiş düğmesi denetimindeki dikdörtgenin, değeri true olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın solundaki çizginin rengi.

ValueHoverFill – Fare işaretçisini bir geçiş düğmesi denetimi veya kaydırıcının üzerinde tuttuğunuzda geçiş düğmesi denetimindeki dikdörtgenin, değeri true olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın solundaki çizginin rengi.

Visible – Denetimin gizli veya görünür olması.

Width – Denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.

X – Denetimin sol kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.

Y – Denetimin üst kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.

Sum( Value1, Value2 )

Örnek

 1. Bir düğme ekleyin ve düğmenin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

  Denetimi ekleme, adlandırma ve yapılandırma işlemlerini bilmiyor musunuz?

  ClearCollect işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

 2. F5 tuşuna basın, düğmeyi seçin ve Esc tuşuna basın.

 3. Bir kaydırıcı ekleyin, düğmenin altına taşıyın ve kaydırıcıyı MinPopulation olarak adlandırın.

 4. Kaydırıcının Max özelliğini 5000000 olarak, Min özelliğini ise 1000000 olarak ayarlayın.

 5. Dikey yönde bir metin galerisi ekleyin, kaydırıcının altına taşıyın ve galerinin Items özelliğini şu formüle ayarlayın:
  Filter(CityPopulations, Population > MinPopulation)

 6. Galerinin ilk öğesinde üst etiketin Text özelliğini ThisItem.City olarak ve alt etiketin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:
  Text(ThisItem.Population, "##,###")

 7. F5 tuşuna basın ve MinPopulation'ı yalnızca nüfusu belirttiğiniz değerden fazla olan şehirleri gösterecek şekilde ayarlayın.

 8. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.

Erişilebilirlik yönergeleri

Renk karşıtlığı

Şunlar arasında yeterli bir renk karşıtlığı olmalıdır:

 • ValueFill ve RailFill
 • ValueHoverFill ve RailHoverFill
 • FocusedBorderColor ve denetimin dışında kalan renk
 • ValueFill ve arka plan rengi
 • RailFill ve arka plan rengi
 • ValueHoverFill ve arka plan rengi
 • RailHoverFill ve arka plan rengi

Ekran okuyucusu desteği

Klavye desteği

 • Klavye kullanıcılarının gidebilmesi için TabIndex sıfır veya daha büyük olmalıdır.
 • Odak göstergeleri açıkça görünür olmalıdır. Bunu sağlamak için FocusedBorderColor ve FocusedBorderThickness özelliklerini kullanın.
 • Klavye ile etkileşimde bulunurken kaydırıcı değeri gösterilmelidir. Bu, aşağıdaki yöntemlerin herhangi biriyle sağlanabilir:
  • ShowValue değerini true olarak ayarlayın.
  • Kaydırıcının yanına bir Etiket ekleyin. Etiketin Text değerini kaydırıcının Value değerine ayarlayın.

Not

Belge dili tercihlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Kısa bir ankete katılın. (lütfen bu anketin İngilizce olduğunu unutmayın)

Anket yaklaşık yedi dakika sürecektir. Kişisel veri toplanmaz (gizlilik bildirimi).