Power Apps'te Metin girişi denetimi

Kullanıcının metin, sayı ve diğer verileri yazabildiği bir kutudur.

Açıklama

Kullanıcı, metin girişi denetimine yazarak veri belirtebilir. Uygulamayı nasıl yapılandıracağınıza bağlı olarak söz konusu veriler, geçici bir değer hesaplamak için kullanılan bir veri kaynağına eklenebilir veya başka biçimlerde dahil edilebilir.

Temel özellikler

Default – Denetimin, kullanıcı değiştirmediği sürece geçerli olan başlangıç değeri.

Text – Denetimde görüntülenen veya kullanıcının denetime yazdığı bir metin.

Ek özellikler

AccessibleLabel – Ekran okuyucuları için etiket.

Align – Metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu.

BorderColor – Denetim kenarlığının rengi.

BorderStyleDüz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle Denetimin kenarlık stili.

BorderThickness – Denetimin kenarlık kalınlığı.

Clear – Bir metin girişi denetiminde, kullanıcının denetimin içeriğini temizlemek için dokunabileceği veya tıklayabileceği bir "X" simgesinin gösterilip gösterilmediği.

Color – Denetimdeki metnin rengi.

DelayOutput – true olarak ayarlandığında kullanıcı girişi, yarım saniyelik bir gecikmenin ardından kaydedilir. Kullanıcı metin girişini tamamlayana kadar yüksek düzeyde kaynak kullanan işlemlerin (örneğin, giriş diğer formüllerde kullanılırken filtreleme) geciktirilmesi için kullanışlıdır.

DisplayMode: Denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.

DisabledColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.

DisabledFill: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.

EnableSpellCheck – Metin giriş denetiminin tarayıcı yazım denetimi işlevini kullanıp kullanmayacağını denetler. Windows için Power Apps bu özelliği desteklemez.

Fill – Denetimin arka plan rengi.

FocusedBorderColor – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının rengi.

FocusedBorderThickness – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının kalınlığı.

Font – Metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.

FontWeight: Denetimdeki metnin genişliği: Kalın, Yarı kalın, Normal veya Daha ince.

Format – Kullanıcı girişinin sayılarla sınırlı olup olmadığı veya herhangi bir metin olup olamayacağı. Sayı olarak ayarlandığında, yalnızca basamaklar ve belirli sayısal simgeler girilebilir. Desteklenen simgeler ve biçimler tarayıcı diline bağlıdır ve ayrı denetimlerde ayarlanamaz.

Height – Denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.

HintText – Boş bir metin girişi denetiminde görünen açık gri metin.

HoverBorderColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.

HoverColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.

HoverFill – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.

Italic – Denetimdeki metnin italik olup olmadığı.

LineHeight – Metnin çizgileri veya bir listedeki öğeler arasındaki uzaklık.

MaxLength – Kullanıcının, bir metin girişi denetimine yazabileceği karakter sayısı.

Mode – Denetim SingleLine, MultiLine veya Password modundadır.

OnChange: Kullanıcının bir denetimin değerini değiştirmesinin ardından (örneğin, bir kaydırıcıyı ayarlayarak) gerçekleştirilecek eylemler.

OnSelect: Kullanıcı bir denetime dokunduğunda veya tıkladığında gerçekleştirilecek eylemler.

PaddingBottom – Denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingLeft – Denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingRight – Denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingTop – Denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.

PressedBorderColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.

PressedColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.

PressedFill – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.

RadiusBottomLeft – Denetimin sol alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

RadiusBottomRight – Denetimin sağ alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

RadiusTopLeft – Denetimin sol üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

RadiusTopRight – Denetimin sağ üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

Reset – Bir denetimin varsayılan değerine dönüp dönmediği.

Size – Denetimde görünen metnin yazı tipi boyutu.

Strikethrough – Denetimde görünen metnin üstü çizili olup olmadığı.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilişkili olarak klavye ile gezinme sırası.

Tooltip – Kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.

Underline – Denetimde görünen metnin altı çizili olup olmadığı.

VirtualKeyboardMode – Uygulama kullanıcısının dokunmatik ekranında görünen sanal klavye, metin veya sayının türü. Format özelliği, varsayılan değeri belirler. Cihaz destekleri farklılık gösterir. iOS çalıştıran cihazlarda sürüm en az 12.2 olmalıdır. Önerilen Android sürümü 9.0'dır ve sayısal klavye yetenekleri Android cihazlarına göre farklılık gösterir. Windows 10 bu özelliği desteklemiyor.

Visible – Denetimin gizli veya görünür olması.

Width – Denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.

X – Denetimin sol kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.

Y – Denetimin üst kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.

DateTimeValue( String )

Örnekler

Veri toplama

 1. İki metin girişi denetimi ekleyip inputFirst ve inputLast olarak adlandırın.

  Denetimi ekleme, adlandırma ve yapılandırma işlemlerini bilmiyor musunuz?

 2. Bir düğme ekleyin, Text özelliğini Add olarak ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:
  Collect(Names, {FirstName:inputFirst.Text, LastName:inputLast.Text})

  Collect işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

 3. Dikey yönde bir metin galerisi ekleyin, Items özelliğini Names olarak ve Subtitle1 denetiminin Text özelliğini ThisItem.FirstName olarak ayarlayın.

 4. (isteğe bağlı) Şablon galerisinde alttaki Body1 adlı etiketi silin ve galerinin TemplateSize özelliğini 80 olarak ayarlayın.

 5. F5 tuşuna basın, inputFirst ve inputLast alanlarına birer metin dizesi yazıp Ekle düğmesine tıklayın veya dokunun.

 6. (isteğe bağlı) Koleksiyona daha fazla ad ekleyin ve varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.

Parola istemi

 1. Bir Metin girişi denetimi ekleyin, inputPassword olarak adlandırın ve Mode özelliğini Password olarak ayarlayın.

 2. Bir etiket ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:
  If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd", "Access granted", "Access denied")

  If işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

 3. F5 tuşuna basın ve inputPassword'a P@ssw0rd yazın.

  Parolayı yazdıktan sonra etikette Erişim reddedildi yerine Erişim izni verildi yazdığını görürsünüz.

 4. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.

 5. (isteğe bağlı) Ok gibi bir denetim ekleyin, bu denetimi başka bir ekranda gezinilmesini ve yalnızca kullanıcı parolayı yazdıktan sonra görüntülenmesini sağlayacak şekilde yapılandırın.

 6. (isteğe bağlı) Bir düğme ekleyin, Text özelliğini Oturum aç olarak ayarlayın, bir zamanlayıcı ekleyin ve kullanıcının yanlış parolayı girip Oturum aç düğmesine tıklaması veya dokunması halinde metin girişi denetimini belirli bir süreliğine devre dışı bırakın.

Erişilebilirlik yönergeleri

Renk karşıtlığı

Ekran okuyucusu desteği

Klavye desteği

 • Klavye kullanıcılarının gidebilmesi için TabIndex sıfır veya daha büyük olmalıdır.
 • Odak göstergeleri açıkça görünür olmalıdır. Bunu sağlamak için FocusedBorderColor ve FocusedBorderThickness özelliklerini kullanın.

Not

Belge dili tercihlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Kısa bir ankete katılın. (lütfen bu anketin İngilizce olduğunu unutmayın)

Anket yaklaşık yedi dakika sürecektir. Kişisel veri toplanmaz (gizlilik bildirimi).