Power Apps'te Zamanlayıcı denetimi

Belirli bir süre geçmesinin ardından uygulamanızın nasıl yanıt verdiğini belirleyebilen bir denetimdir.

Açıklama

Örneğin, zamanlayıcılar bir denetimin görünme süresini belirler veya belirli bir süre geçmesinin ardından bir denetimin diğer özelliklerini değiştirir.

Not

Power Apps Studio'da zamanlayıcılar yalnızca Önizleme modunda çalışır.

Temel özellikler

Duration – Zamanlayıcının çalıştırılacağı, milisaniye cinsinden süre. En fazla 24 saat, milisaniye olarak ifade edilir. Varsayılan değer 60 saniyedir.

OnTimerEnd: Zamanlayıcı çalışması bittiğinde gerçekleştirilecek eylemler.

Repeat – Zamanlayıcının çalışmayı tamamladıktan sonra otomatik olarak yeniden başlatılıp başlatılmayacağı.

Ek özellikler

Align – Metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu.

AutoPause – Kullanıcı farklı bir ekrana gittiğinde zamanlayıcı denetiminin otomatik olarak duraklayıp duraklamadığı.

AutoStart – Kullanıcı söz konusu denetimi içeren ekrana gittiğinde zamanlayıcı denetiminin otomatik olarak yürütüp yürütmediği.

BorderColor – Denetim kenarlığının rengi.

BorderStyleDüz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle Denetimin kenarlık stili.

BorderThickness – Denetimin kenarlık kalınlığı.

Color – Denetimdeki metnin rengi.

DisplayMode: Denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.

DisabledColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.

DisabledFill: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.

Fill – Denetimin arka plan rengi.

FocusedBorderColor – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının rengi.

FocusedBorderThickness – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının kalınlığı.

Font – Metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.

FontWeight: Denetimdeki metnin genişliği: Kalın, Yarı kalın, Normal veya Daha ince.

Height – Denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.

HoverBorderColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.

HoverColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.

HoverFill – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.

Italic – Denetimdeki metnin italik olup olmadığı.

OnSelect: Kullanıcı bir denetime dokunduğunda veya tıkladığında gerçekleştirilecek eylemler.

OnTimerStart: Zamanlayıcı çalışmaya başladığında gerçekleştirilecek eylemler.

PressedBorderColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.

PressedColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.

PressedFill – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.

Reset – Bir denetimin varsayılan değerine dönüp dönmediği.

Size – Denetimde görünen metnin yazı tipi boyutu.

Start – Zamanlayıcı başlatılır.

Strikethrough – Denetimde görünen metnin üstü çizili olup olmadığı.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilişkili olarak klavye ile gezinme sırası.

Text – Denetimde görüntülenen veya kullanıcının denetime yazdığı bir metin.

Tooltip – Kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.

Underline – Denetimde görünen metnin altı çizili olup olmadığı.

Visible – Denetimin gizli veya görünür olması.

Width – Denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.

X – Denetimin sol kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.

Y – Denetimin üst kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.

Refresh( DataSource )

Örnekler

Geri sayım gösterme

 1. Zamanlayıcı ekleyin ve Countdown olarak adlandırın.

  Denetimi ekleme, adlandırma ve yapılandırma işlemlerini bilmiyor musunuz?

 2. Zamanlayıcının Duration özelliğini 10000, Repeat ve Autostart özelliklerini ise true olarak ayarlayın.

 3. (isteğe bağlı) Height özelliğini 160, Width özelliğini 600 ve Size özelliğini 60 olarak ayarlayıp zamanlayıcının daha kolay bir şekilde okunmasını sağlayın.

 4. Bir etiket ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:
  "Kalan saniye: " & RoundUp(10-Countdown.Value/1000, 0)

  RoundUp işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

  Etiket, zamanlayıcının yeniden başlatılması için kaç saniye kaldığını gösterir.

Denetimi canlandırma

 1. Zamanlayıcı ekleyin ve FadeIn olarak adlandırın.

  Denetimi ekleme, adlandırma ve yapılandırma işlemlerini bilmiyor musunuz?

 2. Zamanlayıcının Duration özelliğini 5000, Repeat özelliğini true ve Text özelliğini Toggle animation olarak ayarlayın.

 3. (isteğe bağlı) Height özelliğini 160, Width özelliğini 600 ve Size özelliğini 60 olarak ayarlayıp zamanlayıcının daha kolay bir şekilde okunmasını sağlayın.

 4. Bir etiket ekleyin ve Text özelliğini Welcome! gösterecek şekilde ve Color özelliğini ise şu formül olarak ayarlayın:
  ColorFade(Color.BlueViolet, FadeIn.Value/5000)

  ColorFade işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

 5. Animasyonu başlatmak veya durdurmak için zamanlayıcı düğmesini seçin. Etiketteki metin beyazlaşır, tam yoğunluğa döner ve işlem yinelenir.

Erişilebilirlik yönergeleri

Kullanıcılar Zamanlayıcı denetimiyle etkileşime girebilecekse, Düğme denetiminin yönergelerinin aynısı bu denetim için geçerlidir.

Arka plan zamanlayıcıları

Arka plan zamanlayıcıları otomatik olarak çalışır ve gizlenir. Bunları, geçen zamanın kullanıcıyı fazla ilgilendirmediği durumlarda bir destek olarak kullanın. Örneğin, verileri her dakika yenileyebilir veya yalnızca belirli bir süre için bir bildirim iletisi gösterebilirsiniz.

Arka plan zamanlayıcılarının tüm kullanıcılardan gizlenmesi için Visible özelliği ayarının false olması gerekir.

Zamanlama konusunda dikkat edilmesi gerekenler

Bir Timer otomatik olarak çalışıyorsa, kullanıcıların içeriği okumak ve kullanmak için yeterli zamanı olup olmadığını dikkate alın. Klavye ve ekran okuyucusu kullanıcıları, zamanlanmış bir olaya tepki vermek için daha fazla zamana gereksinim duyabilir.

Aşağıdaki stratejilerin herhangi biri yeterlidir:

 • Kullanıcıların zamanlanmış bir olayı iptal etmesine izin vermek.
 • Kullanıcıların başlamadan önce zaman sınırını ayarlamasına izin vermek.
 • Zaman dolmadan 20 saniye önce uyarmak ve süreyi kolayca uzatmanın bir yolunu sunmak.

Bazı senaryolar bu gereksinimlerin dışında tutulur. Zaman sınırlarına ilişkin WCAG 2.0 kılavuzu konusunda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ekran okuyucusu desteği

 • Bir zamanlayıcı geçerli ekranda değişiklikler tetiklerse, ekran okuyucusu kullanıcılarına nelerin değiştiğini bildirmek için bir canlı bölge kullanın.

  Not

  Zamanlayıcı görünüyor ve çalışıyorsa, ekran okuyucuları her beş saniyede bir geçen süreyi duyuracaktır.

 • Bir denetimin Text özelliğini zamana duyarlı ve önemli bilgiler için kullanmayın. Ekran okuyucuları Text değişikliklerini duyurmaz.

 • Etkileşimli zamanlayıcılar için:

  • Text özelliği mevcut olmalıdır.
  • Geçen süreyi göstermek için bir Etiket denetimi eklemeyi düşünün. Kullanıcıdan zamanlayıcıyı başlatmasını veya durdurmasını istemek için zamanlayıcının Text özelliğini kullanın.

Not

Belge dili tercihlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Kısa bir ankete katılın. (lütfen bu anketin İngilizce olduğunu unutmayın)

Anket yaklaşık yedi dakika sürecektir. Kişisel veri toplanmaz (gizlilik bildirimi).