Power BI veri kaynakları

Aşağıdaki tabloda, DirectQuery ve şirket içi veri ağ geçidi hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere Power BI’ın veri kümeleri için desteklediği veri kaynakları gösterilir. Veri akışları hakkında bilgi için bkz. Power BI veri akışları için veri kaynaklarına bağlanma.

Not

Bu tablo çok uzun olduğundan, üst bilgileri korumak için tabloyu alfabetik olarak ayırdık.

Veri kaynakları A-B

Veri kaynağı Masaüstünden bağlanma Hizmetten bağlanma ve yenileme DirectQuery / Canlı bağlantı Ağ Geçidi (desteklenen) Ağ Geçidi (gerekli) Power BI Veri Akışları
Access veritabanı Evet Yes Hayır Evet 1 Evet Yes
Actian dili Yes Yes Yes Yes Hayır Evet
ActiveDirectory Evet Yes Hayır Yes Yes Evet
Adobe Analytics Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
Amazon Athena Yes Yes Yes Yes Yes Evet
Amazon Redshift Evet Yes Yes Yes Hayır Yes
Anaplan Yes Yes Hayır Yes Hayır Evet
appFigures Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
AssembleViews Yes Yes Hayır Yes Hayır Yes
AtScale küpleri Evet Yes Yes Yes Hayır Yes
Özerklik Veri Analizi Yes Yes Hayır Yes Hayır Yes
Azure Analysis Services Evet Yes Yes Hayır Hayır Hayır
Azure Blob Depolama Alanı Evet Yes Hayır Yes Hayır Evet
Azure Cosmos DB Evet Yes Hayır Hayır Hayır Yes
Azure Maliyet Yönetimi Evet Yes Hayır Hayır Hayır Yes
Azure Veri Gezgini (Kusto) Yes Yes Yes Yes Hayır Evet
Azure Data Lake Storage 1. Nesil Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
Azure Data Lake Storage Gen2 Evet Yes Hayır Yes Hayır Yes
Azure Databricks Yes Yes Yes Yes Hayır Evet
Azure DevOps Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
Azure DevOps Server Evet Yes Hayır Yes Yes Hayır
Azure HDInsight (HDFS) Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
Azure HDInsight Spark Evet Yes Yes Hayır Hayır Yes
Azure SQL Veritabanı Evet Yes Yes Yes Hayır Yes
Azure Synapse Yes Yes Yes Yes Hayır Yes
Azure Synapse Analytics çalışma alanları Yes Yes Hayır Yes Hayır Evet
Azure Tablo Depolama Evet Yes Hayır Yes Hayır Evet
BI Bağlayıcısı Evet Yes Yes Yes Yes Yes
BI360 - Finansal Raporlama Bütçeleme & Yes Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
Bloomberg Veri ve Analiz Yes Yes Hayır Yes Hayır Yes
BQE Core Yes Yes Hayır Yes Hayır Yes

Veri kaynakları C-D

Veri kaynağı Masaüstünden bağlanma Hizmetten bağlanma ve yenileme DirectQuery / Canlı bağlantı Ağ Geçidi (desteklenen) Ağ Geçidi (gerekli) Power BI Veri Akışları
Veri Sanallığı LDW Yes Yes Yes Yes Yes Evet
Data.World - Veri Kümesi Al Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
Microsoft Dataverse Yes Yes Yes Yes Hayır Yes
Delta Paylaşımı Yes Yes Hayır Yes Hayır Yes
Denodo Evet Yes Yes Yes Yes Evet
Dremio Evet Yes Yes Yes Yes Evet
Dynamics 365 (çevrimiçi) Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
Dynamics 365 Business Central Evet Yes Hayır Hayır Hayır Yes
Dynamics 365 Business Central (şirket içi) Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
Dynamics 365 Customer Insights Evet Yes Hayır Hayır Hayır Yes
Dynamics NAV Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır

Veri kaynakları E-G

Veri kaynağı Masaüstünden bağlanma Hizmetten bağlanma ve yenileme DirectQuery / Canlı bağlantı Ağ Geçidi (desteklenen) Ağ Geçidi (gerekli) Power BI Veri Akışları
Emigo Data Source Evet Yes Hayır Hayır Hayır Yes
Entersoft Business Suite Yes Yes Hayır Hayır Hayır Yes
EQuIS Yes Yes Hayır Yes Hayır Yes
Essbase Evet Yes Yes Yes Yes Hayır
Exasol Evet Yes Yes Yes Yes Evet
Excel Evet 2 Evet 2 Hayır Evet 2 Hayır 3 Yes
Dosya Evet Yes Hayır Yes Yes Evet
Klasör Evet Yes Hayır Yes Yes Evet
GitHub Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
Google Analytics Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
Google BigQuery Evet Yes Yes Yes Hayır Yes
Google E-Tablolar Yes Yes Hayır Yes Hayır Yes

Veri kaynakları H-K

Veri kaynağı Masaüstünden bağlanma Hizmetten bağlanma ve yenileme DirectQuery / Canlı bağlantı Ağ Geçidi (desteklenen) Ağ Geçidi (gerekli) Power BI Veri Akışları
Hadoop Dosyası (HDFS) Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır
Hive LLAP Evet Yes Yes Yes Hayır Hayır
HDInsight Etkileşimli Sorgu Evet Yes Yes Hayır Hayır Hayır
IBM DB2 Evet Evet Evet 7 Yes Hayır Evet
IBM Informix Veritabanı Evet Yes Hayır Yes Hayır Hayır
IBM Netezza Evet Yes Yes Yes Yes Hayır
Impala Evet Yes Yes Yes Yes Evet
Indexima Evet Yes Yes Yes Yes Evet
Industrial App Store Evet Yes Hayır Hayır Hayır Yes
Information Grid Evet Yes Hayır Hayır Hayır Yes
Intersystems IRIS Evet Yes Yes Yes Yes Evet
Intune Veri Ambarı Evet Yes Hayır Hayır Hayır Yes
Jethro ODBC Evet Yes Yes Yes Yes Evet
JSON Evet Yes Hayır Evet** Hayır 3 Yes
Kognitwin Yes Yes Hayır Yes Hayır Evet
Kyligence Enterprise Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Veri kaynakları M-O

Veri kaynağı Masaüstünden bağlanma Hizmetten bağlanma ve yenileme DirectQuery / Canlı bağlantı Ağ Geçidi (desteklenen) Ağ Geçidi (gerekli) Power BI Veri Akışları
MailChimp (kullanım dışı) Yes Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
MariaDB Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Marketo Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
MarkLogic ODBC Evet Yes Yes Yes Yes Evet
Microsoft Azure Consumption Insights Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
Microsoft Exchange Evet Yes Hayır Yes Hayır Hayır
Tek tek hesapları Microsoft Exchange Online 8 Yes Yes Hayır Hayır Hayır Evet
Microsoft Graph Güvenliği Evet Yes Hayır Yes Hayır Yes
Mixpanel Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
MySQL Evet Yes Hayır Yes Yes Evet
OData Evet Yes Hayır Yes Hayır Evet
ODBC Evet Yes Hayır Yes Yes Evet
OleDb Evet Yes Hayır Yes Yes Hayır
Oracle Evet Yes Evet 9 Yes Yes Yes

Veri kaynakları P-R

Veri kaynağı Masaüstünden bağlanma Hizmetten bağlanma ve yenileme DirectQuery / Canlı bağlantı Ağ Geçidi (desteklenen) Ağ Geçidi (gerekli) Power BI Veri Akışları
Paxata 6 Yes Yes Hayır Yes Hayır Yes
PDF Evet Yes Hayır Yes Hayır 3 Evet
Planview Enterprise One - CTM Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
Planview Enterprise One - PRM Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
Planview Projectplace Evet Yes Hayır Hayır Hayır Yes
PostgreSQL Evet Yes Yes Yes Hayır Evet
Power BI veri akışları Evet Yes Hayır Hayır Hayır Evet
Power BI veri kümeleri Evet Yes Yes Hayır Hayır Hayır
Power Platform veri akışları Evet Yes Hayır Hayır Hayır Evet
Python betiği Evet Evet 4 No Evet 4 Yes Hayır
QubolePresto Evet Yes Yes Yes Yes Evet
Quick Base Evet Yes Hayır Yes Yes Evet
QuickBooks Online Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
R betiği Evet Evet 4 No Evet 4 Hayır Hayır
Roamler Evet Yes Hayır Yes Hayır Yes

Veri kaynakları S

Veri kaynağı Masaüstünden bağlanma Hizmetten bağlanma ve yenileme DirectQuery / Canlı bağlantı Ağ Geçidi (desteklenen) Ağ Geçidi (gerekli) Power BI Veri Akışları
Salesforce Nesneleri Evet Yes Hayır Hayır Hayır Evet
Salesforce Raporları Evet Yes Hayır Hayır Hayır Evet
SAP Business Warehouse İleti Sunucusu Evet Yes Yes Yes Yes Yes
SAP Business Warehouse Sunucusu Evet Yes Yes Yes Yes Yes
SAP HANA Evet Yes Yes Yes Yes Evet
SharePoint Klasörü Evet Yes Hayır Evet Hayır 4 Evet
SharePoint Listesi Evet Yes Hayır Evet Hayır 4 Evet
SharePoint Online Listesi Evet Yes Hayır Yes Hayır Evet
Smartsheet Evet Yes Hayır Hayır Hayır Evet
Snowflake Evet Yes Yes Yes Hayır Yes
SoftOne BI Yes Yes Hayır Yes Hayır Evet
Spark Evet Yes Yes Yes Hayır Evet
SparkPost Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
SQL Server Evet Yes Yes Yes Yes Yes
SQL Server Analysis Services Evet Hayır Yes Yes Yes Hayır
SISCC-SDMX Yes Yes Hayır Yes Hayır Hayır
Starburst Enterprise Yes Yes Yes Yes Hayır Evet
Stripe Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
Toplam Toplam Yes Yes Hayır Yes Hayır Yes
SurveyMonkey Evet Yes Hayır Yes Hayır Yes
SweetIQ Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
Sybase Evet Yes Hayır Yes Yes Yes

Veri kaynakları T-Z

Veri kaynağı Masaüstünden bağlanma Hizmetten bağlanma ve yenileme DirectQuery / Canlı bağlantı Ağ Geçidi (desteklenen) Ağ Geçidi (gerekli) Power BI Veri Akışları
TeamDesk Evet Yes Hayır Yes Hayır Yes
TenForce Yes Yes Hayır Hayır Hayır Evet
Teradata Evet Yes Yes Yes Yes Evet
Metin/CSV Evet Yes Hayır Yes Hayır 3 Evet
Twilio Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
tyGraph Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır
Usercube Yes Yes Hayır Yes Hayır Yes
Vertica Evet Yes Yes Yes Yes Evet
Web Evet Yes Hayır Evet Evet 6 Evet
Webtrends Evet Yes Hayır Hayır Hayır Yes
Workforce Dimensions Evet Yes Hayır Yes Hayır Yes
Workplace Analytics Yes Yes Hayır Yes Hayır Hayır
XML Evet Yes Hayır Evet Hayır 4 Evet
Zendesk Evet Yes Hayır Hayır Hayır Hayır

1ACE OLEDB sağlayıcısı ile desteklenir, ağ geçidiyle aynı makineye yüklenir.

2 Excel 1997-2003 dosyaları (.xls) ACE OLEDB sağlayıcısı gerektirir.

3 Teknolojinin şirket içi sürümü için gereklidir.

4 Yalnızca kişisel ağ geçidiyle desteklenir.

5 .html, .xls ve Access Veritabanları için gereklidir

6 Paxata, Power BI Rapor Sunucusu için iyileştirilmiş Power BI Desktop sürümünde desteklenir. Power BI Rapor Sunucusu’na yayımlanan Power BI raporlarında desteklenmez. Desteklenen veri kaynakları listesi için bkz. Power BI Rapor Sunucusu’nda Power BI raporu veri kaynakları.

7 DirectQuery, Power BI Desktop'de IBM DB2 bağlayıcısıyla düzgün çalışır, ancak DirectQuery IBM DB2'ye bağlanmak için IBM sürücüsünü kullanırken IBM DB2 ile çalışmaz.

8 yinelenen toplantılar, Exchange Online bağlayıcısı kullanılarak içeri aktarıldığında görüntülenemez.

9 Ondalık duyarlık 15 ile sınırlıdır.

Önemli noktalar ve sınırlamalar

 • Birçok Power BI Desktop veri bağlayıcısı, kimlik doğrulaması için Internet Explorer 10 (veya daha yeni bir sürümü) gerektirir.
 • Power BI Desktop’ta, Power BI Rapor Sunucusu için iyileştirilmiş olan ancak Power BI Rapor Sunucusu’nda yayımlandığında desteklenmeyen bazı veri kaynakları bulunur. Desteklenen veri kaynakları listesi için bkz. Power BI Rapor Sunucusu’nda Power BI raporu veri kaynakları.
 • Power BI Desktop ve Power BI hizmeti, verilerin önbelleğe alınıp alınmadığına bağlı olarak şema bilgilerini veya verilerin kendisini almak için belirli bir sorgu için birden çok sorgu gönderebilir. Bu davranış tasarım gereğidir.

DirectQuery kaynakları için çoklu oturum açma (SSO)

SSO seçeneği etkinleştirildiğinde ve kullanıcılarınız veri kaynağının üstünde derlenen raporlara eriştiğinde, Power BI, kimliği doğrulanmış sorgulardaki Azure AD kimlik bilgilerini temel alınan veri kaynağı gönderir. Bu sayede Power BI, veri kaynağı seviyesinde yapılandırılmış olan güvenlik ayarlarını uygular. SSO seçeneği bu veri kaynağını kullanan tüm veri kümelerinde geçerli olur. İçeri aktarma senaryoları için kullanılan kimlik doğrulama yöntemini etkilemez. Aşağıdaki veri kaynakları, DirectQuery aracılığıyla bağlantılar için SSO destekler:

 • Azure Veri Gezgini
 • Azure SQL Veritabanı
 • Azure Synapse
 • Impala
 • SAP HANA
 • SAP BW
 • SAP BW İleti Sunucusu
 • Snowflake
 • Spark
 • SQL Server
 • Teradata

Sonraki adımlar

Power BI Desktop'ta verilere bağlanma
Power BI'da DirectQuery kullanma
Şirket içi veri ağ geçidi nedir?
Power BI Rapor Sunucusu'nda Power BI raporu veri kaynakları