Aracılığıyla paylaş


Mod işlevi

Şunlar için geçerlidir: Tuval uygulamaları Dataverse formül sütunları Masaüstü akışları Model temelli uygulamalar Power Platform CLI

Bir bölme işleminden kalanı döndürür.

Description

Mod işlevi bir sayının, bölen tarafından bölünmesi sonucundaki kalanı döndürür.

Sonuç bölenle aynı işarete sahiptir.

Sözdizimi

Mod( Sayı, Bölen )

  • Number - Gerekli. Bölünecek sayı.
  • Bölen: Gerekli. Bölecek sayı.